baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2015 1
Názov:      Spravodaj SSS 2015 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      151
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Spravodaj SSS 1/2015 ročník XLVI
Fotografie na obálke
1. strana obálky: Z prieskumu jaskyne Mesačný tieň. Foto: Igor Pap
2. strana obálky: Čachtická jaskyňa, Biela sieň – snímka s názvom In White zo súťaže
Speleofotografia 2014. Foto: Lukáš Kubičina
3. strana obálky: Nové priestory jaskyne Javorina vo Veľkej Fatre. Foto: Ján Vacek
4. strana obálky: Ramo Sud, Južná vetva jaskyne Grotta del Bue Marino (Sardínia). Foto: Karol Kýška
OBSAH
• Peter Holúbek: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2014 4
• Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2014 7
• Ján Tencer: Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku, stav k 15. 3. 2015 94
• Ján Tencer: Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku, stav k 15. 3. 2015 95
• Ján Ducár, Stanislav Pavlarčík: Kapitán Horák večne živý 96
• Spoločenské správy 100
• Summary 104
Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
ISSN 1335-5023
Jaskyniarska skupina Adama Vallu v Terchovej 7
Jaskyniarska skupina Aragonit 7
Speleoklub Badizer Ardovo 12
Speleoklub Banská Bystrica 12
Speleo Bratislava 14
Oblastná skupina Brezno 16
Speleoklub Cassovia 17
Oblastná skupina Čachtice 18
Speleoklub Červené vrchy 21
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina 23
Speleo-Detva 28
Speleoklub Drienka 30
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom 32
Hájsky klub športovej speleológie 33
Jaskyniarsky klub Handlová 34
Speleoclub Chočské vrchy 36
Oblastná skupina Inovec 37
Oblastná skupina Jána Majku 40
Oblastná skupina Liptovská Teplička 41
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš 42
Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec 43
Speleoklub Malá Fatra 44
Speleoklub Michalovce 45
Speleoklub Minotaurus 46
Speleoklub Muránska planina 47
Speleoklub Nicolaus 48
Oblastná skupina Orava 53
Oblastná skupina Prešov 54
Jaskyniari Plavecké Podhradie 55
Oblastná speleologická skupina
Rimavská Sobota 57
Speleoklub Rokoš 58
Speleo Rožňava 59
Oblastná speleologická skupina Ružomberok 61
Speleoklub Slovakia – Ďumbier 62
Speleologický klub Slovenský raj 63
Speleodiver 68
Sekcia speleopotápania 69
Jaskyniarska skupina Spišská Belá 70
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy 72
Speleoklub Šariš 75
Speleoklub Tisovec 77
Trenčiansky speleoklub 79
Oblastná skupina Tribeč 80
Speleoklub Trnava 81
Jaskyniarsky klub Speleo Turiec 83
Oblastná skupina Uhrovec 85
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava 85
Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika Košice 86
Jaskyniarsky klub Varín 87
Oblastná skupina Veľká Fatra 89
Žilinský jaskyniarsky klub 90

Vlastník knihy:      admin