baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2015 2
Názov:      Spravodaj SSS 2015 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      152
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Spravodaj SSS 2/2015 ročník XLVI
Fotografie na obálke
1. strana obálky: Z prieskumu jaskyne Speranței, Munții Șureanu, Rumunsko. Foto: Krzysztof Papuga
2. strana obálky: Zostup do priepasti Cigánsky komín, Spišskoteplický kras. Foto: Peter Holúbek
3. strana obálky: Malá temná jaskyňa v Súľovských vrchoch. Foto: Vladimír Ruček
4. strana obálky: Jaskyňa Phraya Nakhon, Khao Sam Roi Yot National Park, Thajsko. Foto: Rudolf Košč
Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
ISSN 1335-5023
Obsah
• Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2015 4
• Oľga Miháľová: Speleomíting 2015 10
• František a Oľga Miháľovci: Kozie chrbty – východná časť 13
• Zdenko Hochmuth: Jaskyňa Líščia alias Lúpežnícka diera pri Domici 20
• Dušan Hutka – Peter Kubička: Jazerná jaskyňa – nové poznatky 24
• Mikuláš Repaszký: Objav v Gombaseckej jaskyni 27
• František Miháľ: Zvieracie brlohy v jaskyniach 28
• Tomáš Blaško: Mapovanie Závadských jaskýň 32
• Bohuslav Kortman: K pomenovaniam jaskýň pri Zemianskej Závade 38
• Pavol Pokrievka st.: Jaskynné nebo 39
• Marián Krivuš: Jaskyňa Michňová I – cintorín 41
• Lukáš Vlček – Robert Pest: Nádej v opustených horách Munții Șureanu
Speleologická výprava do podzemia Rumunska 42
• Rudolf Košč, Michaela Pancuráková: Spomienky na Thajsko 2013
Výprava prešovských jaskyniarov do Thajska 48
• Rosana Cerkvenik – Borut Perić & Karmen Peternelj: Dve storočia prieskumu Škocjanských jaskýň 50
• Emmerich Hunsdorfer: Dračia jaskyňa 51
• Lukáš Vlček: Jaskynné aj iné básne 52
• Rado Kovács: Pochopiť krajinu, pochopiť jazyk, pochopiť prázdno 53
• Aktuality 54
• Spoločenské správy 57
• Odporúčania pre prispievateľov do Spravodaja 59
• Summary 64

Vlastník knihy:      admin