baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2015 3
Názov:      Spravodaj SSS 2015 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      153
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Spravodaj SSS 3/2015 ročník XLVI
Fotografie na obálke
1. strana obálky: Príprava na čerpanie Klausovho sifónu v Pustej jaskyni. Foto: Ján Dzúr
2. strana obálky: Dno priepasti Tatrovka v Zápoľnej počas suchého obdobia. Foto: Jaroslav Šanda
3. strana obálky: Mapa Partizánskej jaskyne v Jánskej doline od M. Danka, ktorá doplnila staršie kartografické
dielo A. Droppu z roku 1959
4. strana obálky: Kozub v Demänovskej jaskyni mieru. Foto: Lukáš Kubičina
Redakčná rada: Martin Budaj, Pavel Herich ml., Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák,
Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
ISSN 1335-5023
Obsah
• Peter Holúbek: Prečo monotematické číslo s liptovskými jaskyňami? 4
• Porovnanie liptovských jaskýň a ostatných jaskýň na Slovensku z hľadiska ich dĺžky a hĺbky 6
• Peter Holúbek: O porovnávaní 7
• Pavel Herich, Peter Holúbek: Nad tabuľkami jaskýň Demänovskej doliny 9
• Paľo Herich: 40 km v Demänovskom jaskynnom systéme 11
• Paľo Herich, Lukáš Kubičina: Siene pod dolinkou – nové objavy v Jaskyni mieru 14
• Jano Dzúr: Nostalgia za Klausovým sifónom Pustej jaskyne 22
• Paľo Herich: O tom, ako sme otvorili druhý vchod do Štefanovej 29
• Paľo Herich, Lukáš Kubičina, Peter Holúbek: Expedícia Demänovská dolina 2015 37
• Marián Jagerčík: Jaskyne na Krakovej holi a ďalšia perspektíva ich výskumu 42
• Zdenko Jurík: Jaskyňa Čertova pec na Čiernom Váhu 45
• Peter Holúbek: Príbeh kratšej jaskyne s dlhším kopaním 47
• Zdenko Hochmuth: Jaskyne v príkrovových troskách na severe Veľkej Fatry 50
• Eva Farkašovská: Tajomstvo Andaházyho diery 56
• Peter Holúbek: Zabudnutá a stratená Riť Uhorska 58
• Peter Laučík: Čo nové na Vyšnej Boci 60
• Peter Laučík: Ivan Laučík svojím poznaním vedel posvietiť pod nohy aj iným 64
• Peter Laučík: Jaskyne osamelého bežca Ivana Laučíka (1944 – 2004) 67
• Peter Laučík: Desať dní pekelnej slobody Petra Repku (1967) 78
• Vlasto Knapp: Vyznanie 87
• Summary 88
Toto číslo podporili: Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina, Speleoklub Nicolaus, obec Liptovské
Beharovce, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a mesto Liptovský Mikuláš
Liptovské
Beharovce

Vlastník knihy:      admin