baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2015 4
Názov:      Spravodaj SSS 2015 4
Categories:      Spravodaj
BookID:      154
ISBN-10(13):      ISSN 1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Spravodaj SSS 4/2015 ročník XLVI
Fotografie na obálke
1. strana obálky: Čierna studňa v Novej Kresanici (Západné Tatry, Červené vrchy), jednej z najvyššie položených
jaskýň na Slovensku (2016 m n. m.). Foto: Jan Kućmierz
2. strana obálky: Michal Ševeček a Zuzana Schusterová pred ponorom v Kečovskej veľkej vyvieračke.
Foto: Miroslav Zverka
3. strana obálky: Nepomenovaný dóm v systéme Čertova diera-Domica. Foto: Karsten Gessert
4. strana obálky: Žezlovka jaskyňová (Cordyceps tuberculata) je vzácny druh vreckatej huby parazitujúcej na
piadivke jaskynnej (Triphosa dubitata), hibernujúcej v jaskyniach, baniach a iných podzemných
priestoroch. Foto: Radovan Bednár
Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
ISSN 1335-5023
Obsah
• Pavol Cvacho: 56. jaskyniarsky týždeň Varín 2015 4
• Dušan Hutka: Zraz speleopotápačov v Tisovci 8
• Zdenko Hochmuth: Prieskum a mapovanie chodieb „Za Nebezpečným dómom“ v systéme
Domice 10
• Alexander Lačný: Orešanská sonda – druhá päťročnica úspešne za nami 14
• Miroslav Zverka: Potápačské prieskumy Kečovskej prvej vyvieračky 19
• Michal Ševeček: Druhý a tretí potápačský prieskum Kečovskej veľkej vyvieračky 23
• Dušan Hutka: Biele vody – nová jaskyňa v masíve Strelnice 27
• Andrej Renčko, Ondrej Štefko, Eva Holotová, Alexandra Hoffmannová: Kryštálové kosti 30
• Paľo Herich: Podrobné mapovanie so sústavou DistoX a PDA s PocketTopo 37
• Peter Holúbek, Pavel Herich, Marián Jagerčík, Pavol Huťka, Martin Sluka: Diskusia – praktická
využiteľnosť meracích prístrojov DistoX v podmienkach na Slovensku 39
• Pavel Herich: Peter Laučík: Kultúrna dimenzia jaskýň na Slovensku I 43
• Paľo Herich: Myšlienky. Polemika o pustovníkoch, kultúrnych dimenziách jaskýň
a modernej spoločnosti 44
• Lukáš Vlček – Oleksandra Levytska – Igor Harna: UIS oslávila päťdesiatku! 49
• Lukáš Vlček & Oleksandra Levytska: 23. medzinárodná karsologická škola „Klasický kras“
v Postojnej (Slovinsko). Jaskyne – prieskum a výskum 53
• Lukáš Vlček: Na skok ku kolíske európskej histórie 64
• Aktuality 67
• Spoločenské správy 73
• Summary 80

Vlastník knihy:      admin