baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2016 1
Názov:      Spravodaj SSS 2016 1
Categories:      Spravodaj
BookID:      sss161
ISBN-10(13):      1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

OBSAH
• Peter Holúbek: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2015
• Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2015
Jaskyniarska skupina Adama Vallu v Terchovej
Jaskyniarska skupina Aragonit
Speleoklub Badizer Ardovo
Speleoklub Banská Bystrica
Speleo Bratislava
Oblastná skupina Brezno
Speleoklub Cassovia
Oblastná skupina Čachtice
Speleoklub Červené vrchy
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina
Speleo-Detva
Speleoklub Drienka
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom
Hájsky klub športovej speleológie
Jaskyniarsky klub Handlová
Speleoclub Chočské vrchy
Oblastná skupina Inovec
Oblastná skupina Jána Majku
Oblastná skupina Liptovská Teplička
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec
Speleoklub Malá Fatra
Speleoklub Michalovce
Speleoklub Minotaurus
Speleoklub Muránska planina
Speleoklub Nicolaus

Oblastná skupina Orava
Občianske združenie
Jaskyniari Plavecké Podhradie
Oblastná skupina Prešov
Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota
Speleoklub Rokoš
Speleo Rožňava
Oblastná speleologická skupina Ružomberok
Speleoklub Slovakia – Ďumbier
Speleologický klub Slovenský raj
Speleodiver
Sekcia speleopotápania
Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
Speleoklub Šariš
Speleoklub Tisovec
Trenčiansky speleoklub
Oblastná skupina Tribeč
Speleoklub Trnava
Jaskyniarsky klub Speleo Turiec
Oblastná skupina Uhrovec
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava
Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika Košice
Jaskyniarsky klub Varín
Oblastná skupina Veľká Fatra
Žilinský jaskyniarsky klub
• Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2015
• Prehľad hospodárenia SSS v roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
• Ján Tencer: Tabuľka najdlhších jaskýň na Slovensku, stav k 1. 3. 2016
• Ján Tencer: Tabuľka najhlbších jaskýň na Slovensku, stav k 1. 3. 2016
• Aktuality zo zahraničia
• Katarína Hutková: Moja prvá jaskyňa
• Spoločenské správy
• Summary
Fotografie na obálke
1. strana obálky:
2. strana obálky:
3. strana obálky:
4. strana obálky:

Demänovská jaskyňa slobody. Foto: Pavol Staník
Sutinový dóm v Mojtínskej priepastnej jaskyni. Foto: Peter Medzihradský
Jaskyňa Grotta del Bue Marino, Sardínia. Foto: Karol Kýška
V jaskyni Puit des Bans, Dévoluy, Francúzsko. Foto: Lukáš Kubičina
Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil:
Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil:
Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
Redakčná rada:
ISSN 1335-5023

Vlastník knihy:      admin