baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2016 2
Názov:      Spravodaj SSS 2016 2
Categories:      Spravodaj
BookID:      sss162
ISBN-10(13):      1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Spravodaj SSS 2/2016
ročník XLVII
Obsah
• Adresár SSS
• Peter Holúbek: 18. valné zhromaždenie SSS vo Svite prinieslo zmenu stanov
• Oľga Miháľová: Speleomíting 2016
• Paľo Herich, Peter Holúbek: Expedícia Demänová ́16
• Peter Varga: Stručný prehľad činnosti v jaskyni Bobačka v rokoch 2005 – 2015
• Matúš Matejka: Jaskyňa pri murovanom mlyne
• Ľubomír Múka: Jaskyňa pod Svibovou
• Alexander Lačný: O zaniknutej jaskyni v blízkosti obce Píla (Malé Karpaty)
• Alexander Lačný: Ako vznikala malokarpatská jaskyniarska skupina Speleoklub Trnava
• Dušan Hutka, Katarína Hutková: Cesta Bánovo – Zbojská
• Jozef Šupinský, Zdenko Hochmuth: Nová metóda 3D mapovania a zobrazovanie jaskýň
• Lukáš Vlček, Robert Pest & Artur Łach: Írski jaskyniari v slovenskom krase
• Pavol Huťka: Namiesto Demänovej Izrael
• Peter Magdolen, Alexander Lačný: Malé jubileum Speleoškoly – 5. ročník
• Bohuslav Kortman: Bach aj Beatles v jaskyni pravekých šeliem
• Michal Danko: Ohliadnutie sa za rokom 2015 z pohľadu SSS.sk
• Lukáš Vlček: Speleofotografia 2016. Pozvánka na súťaž jaskynnej fotografie
• Gusto Stibrányi: MEANDER, výroba pomôcok pre jaskyniarov.
História vzniku, rozkvetu a útlmu
• Vyhlásenie k Brestovskej jaskyni
• Spoločenské správy
• Aktualizované Stanovy SSS
• Summary

Fotografie na obálke
1. strana obálky: Kaskády nad vodopádom v jaskyni Bobačka, Muránska planina. Foto: Krzysztof Papuga,
Michał Marek a Lukáš Vlček
2. strana obálky: Výzdoba v novoobjavených častiach Gombaseckej jaskyne nad riečiskom Čierneho potoka.
Foto: András Hegedüs
3. strana obálky: Kryštálové rieky v jaskyni Štefanová, Demänovské vrchy. Foto: Pavol Herich
4. strana obálky: Raketa v dóme Bajkonur, Gombasecká jaskyňa. Foto: András Hegedüs
Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil:
Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil:
Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
Redakčná rada:
ISSN 1335-5023

Vlastník knihy:      admin