baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b

Knižnica: Spravodaj SSS 2016 3
Názov:      Spravodaj SSS 2016 3
Categories:      Spravodaj
BookID:      sss163
ISBN-10(13):      1335-5023
Počet strán:      0
Jazyk:      Not specified
Hodnotenie:      0 
Obrázok:      cover
PDF:      Stiahnuť knižku
Popis:     

Obsah
• Vojtech Benický: Jaskyniarstvo a jeho úlohy
(reprint článku z Krás Slovenska s redakčným úvodom)
• Peter Magdolen: Správa o 57. jaskyniarskom týždni
• Dušan Hutka: V. ročník Zrazu speleopotápačov v Tisovci
• Alena a Karsten Gessert: Eurospeleo 2016, Yorkshire Dales, Veľká Británia
• Pavol Huťka: Jaskyňa strateného prsteňa
• Pavol Huťka: V jaskyni zahynul jaskyniar, prečo a ako sa to stalo
• Dušan Hutka, Aleš Vyroubal, Matouš Ryček, Patrícia Binderová: Moravská jaskyňa –
nový objav v Hlbokom jarku
• Zdenko Hochmuth Mapovanie Domice – Čertovej diery prináša výsledky –
Objav Klimentovej siene
• Zdenko Hochmuth – Alena Gessert: Povodne v Domici a hydraulický pulz
• Paľo Herich: O Veľkej a Malej Čiernej jaskyni alebo o ľade v Ľadovej jaskyni
• Vladimír Košel: Najdlhšia noc na planine
• Elena Hipmanová: Kamaráti (poviedka)
• Literatúra a aktuality
• Spoločenské správy
• Volebný a rokovací poriadok SSS
• Summary
Fotografie na obálke
1. strana obálky:
2. strana obálky:

3. strana obálky:

4. strana obálky:

Zostup do Dómu veľkých nádejí v Jaskyni strateného prsteňa. Foto: Lukáš Kubičina
Zväzky koreňových vlásočníc vrastajúce do podzemia zo stropu jaskyne
v Hlbokom jarku. Foto: Lukáš Vlček
Nová jaskyňa Šimlov 2 v pohorí Tribeč vznikla dňa 9. apríla 2016
po preplazení úžiny mladou adeptkou speleológie. Foto: Peter Holúbek
Domica-Čertova diera. Foto: Pavol Staník


Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Graficky upravil:
Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil:
Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
Redakčná rada:
ISSN 1335-5023

Vlastník knihy:      admin