baner-stefanova1 banner-stefanova2 banner b02 b03 b04 b05 b06 b01b
Vytlačiť

mikroUSB konektor pre DistoX2 - Beat dodáva

Ako som zistil, tak Beat potrebnú doštičku s mikroUSB dodáva spolu s celým kitom. Takže nasledujúci text nie je nutné čítať. :)

MikroUSB konektory, ktoré sa dajú samostatne kúpiť sú extremne malé na manipuláciu a spájkovanie. Konektory už pripojené na dostičku plošného spoja sa kúpiť nedajú, aspoň som žiadny taký neobjavil. Preto asi najjednoduchšie bude kúpiť predlžovaci mikroUSB kábel, vypreparovať zásuvku a prispájkovať ju pomocou drôtov, červeného a čierneho, ako je na schéme. Nakoniec zalepiť tavným lepidlom, aby sa zásuvka nemohla pohybovať.

obrázky:

http://tinyurl.com/nqkuf4m
http://tinyurl.com/q6yco7w

 

Vytlačiť

Zdroj chýb pri meraní pomocou DistoX

Hlavným zdrojom chýb pri meraní pomocou DistoX môže byť tzv. chyba paralaxy. Vzniká tak, že os laserového lúča nie je v v spojnici meraných bodov. Chyba pri krátkych zámerách môže byť významná, pretože najväčšia vzdialenosť zdroja laserového lúča od steny Dista je 35 mm.
Preto je treba vždy dávať pozor, ktorú hranu Dista máme na bode a podľa toho prispôsobiť miesto nad (alebo pod, vľavo, vravo) bodom, kam meriame. Ako uľahčenie je možné vyznačiť na zadnej strane Dista bod, ktorý je v ose laserového lúča, a snažiť sa merať vždy s týmto miestom na bode. Tomu sa však musí prispôsobiť aj výber bodov.
Predpokladá to samozrejme riadne nakalibrované DistoX. Kontrola je veľmi jednoduchá: Zmeriame zámeru medzi dvomi bodmi tam a späť, každý smer 4x s pootočením Dista o 90°. Zmerané azimuty a sklony by sa nemali líšiť viac ako 1 °.

Vytlačiť

TopoOpen

Niektorí mapéri a kresliči z radov jaskyniarov sa sťažovali na „nepriateľské“ prostredie programu Therion a zložitosť zadávania nameraných dát, čo ich odrádzalo od počítačového spracovania polygónového ťahu. Rád by som ukázal aj inú, a podstatne jednoduchšiu cestu ako na to.

Na internete sa nedávno objavil Java program na vytvorenie polygónoveho ťahu (jednoduchosťou podobný ABISSO-u) s možnosťou exportovania dát do Therionu, čím v Therione odpadá veľká časť úvodného programovania. Program som preložil a jeho online verziu môžte nájsť na stránkach www.sss.sk v sekcii mapovanie. Grafické prostredie netreba nijako obzvlášť rozoberať, pretože je už na prvý pohľad jednoduché a pri spustení programu sa zobrazia ukážkové dáta.

Čítať ďalej...

Podkategórie