expedícia

Radavac – Kosovo Česko-Slovenská expedícia jaskyniarov do Kosova. Prevažne sa skúmalo v jaskyni Radavc. Bolo zmapovaných niekoľko stoviek metrov, objavená priepasť a niekoľko menších jaskýň v okolí Radavca. https://plus.google.com/photos/+Os%C4%8Cachtice/albums/6103566696676872817   Zugo – Hučiaca vyvieračka Krásna akcia. Bohužiaľ na tejto akcii povedal môj fotoaparát svoj koniec. Dúfam, že sa vám jeho posledné fotky zapáčia. Zazvonil zvonec a s fotkami byl konec 😉 https://plus.google.com/photos/+Os%C4%8Cachtice/albums/6103406605538166209Čítaj ďalej …

  Zápisnica č. 2/2014 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného dňa 19. septembra 2014 v Liptovskom Mikuláši   Prítomní: Predseda – P. Holúbek Členovia výboru – P. Magdolen, B. Kortman, J, Tulis, M. Jagerčík, P. Herich,                                   P. Pokrievka ml. Členovia kontrolnej komisie – P. Strečanský, G. Majerníčková, I. Demovič Ostatní prítomní – M. Budaj, M. Strmenská – zapisovateľka P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru s týmto programom: 1. Kontrola úloh zo zasadnutia výboru dňa 30. 4. 2014 2. Zhodnotenie podujatí (jaskyniarsky týždeň, speleologická škola, speleofotografia) 3. Podujatie v Martine k 70. výr. organiz. jaskyniarstva a odhalenie pamät. tabule v r. 2015 4. Sekretariát, upratovanie spravodajov,Čítaj ďalej …

Krátký film mapující mezinárodní speleologickou expedici ve Slovinsku, v tamnější druhé nejdelší jeskyni – Kačna Jama. Expedice byla zaměřena na výzkum odtokové části jeskyně, především na povodňové patro. Po předchozím pokusu, kdy se nepodařilo překonat nově objevený druhý sifon, se speleologický tým po roce opět vydává do útrob jeskyně. režie: Tomáš Galásek kamera: Tomáš Galásek střih: Lukáš Šereš animace: Veronika Göttlichová http://vimeo.com/54598022#    Čítaj ďalej …