Vlček

  Začiatok 13.00 1. Otvorenie 2. Schválenie programu, návrhov na predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, členov volebnej a návrhovej komisie 3. Správa o činnosti 4. Správa o hospodárení 5. Správa kontrolnej komisie 6. Rozprava k správam 7. Oceňovanie členov 8. Návrhy na zmeny stanov 9. Iné návrhy 7. Voľby orgánov SSS 8. Všeobecná rozprava 9. Uznesenie 10. Záver   Kandidátka na voľby orgánov SSS  Čítaj ďalej …

Cryogenic Cave Pearls In the Periglacial Zones of Ice Caves Karel Žák, Monika Orvošová, Michal Filippi, Lukáš Vlček, Bogdan P. Onac, Aurel Perşoiu, Jan Rohovec, Ivo Světlík Abstract The Carpathian Mountains across Slovakia and Romania are home of several ice caves located at elevations between 700 and 1,200 m above sea level (asl). Although the mean surface annual temperature is above the freezing point, perennial ice deposits are common in caves and shafts with certain morphologies (large entrances followed by steep vertical or downward-sloping passages), into which the dense cold winter air sinks and remains trapped all year round. A particular type of cave pearls (cryogenicČítaj ďalej …