Zoznam oblastných skupín

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 51 klubov a skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti so sídlom v Liptovskom Mikuláši. V nich je organizovaných vyše 760 jaskyniarov a jaskyniarok, pochádzajúcich najmä z oblastí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti jaskýň. Nižšie sa nachádza adresár s kontaktmi na predsedov jednotlivých jaskyniarskych skupín a klubov SSS. Rozmiestnenie jaskyniarskych skupín a klubov v rámci Slovenska nájdete tu.

  na stránke prebieha audit  GPDR

viac info na

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr