Speleologická škola SSS (Page 2)

Každý jaskyniar by mal mať základné znalosti o vzniku a vývoji krasu a jaskýň, ich špecifických vlastnostiach a vzácnych hodnotách, spôsoboch ich objavovania, skúmania a zachovávania ako neoceniteľného prírodného dedičstva pre budúce generácie. Tieto znalosti do mladých začínajúcich jaskyniarov vštepujú lektori Speleologickej školy SSS, školy, ktorá im umožňuje získať najnovšie teoretické, ale aj praktické speleologické poznatky. Tento cieľ sledovala Speleologická škola SSS od svojho prvého ročníka v roku 1986. Vtedy trvala 9 dní a vyučovalo sa na nej 14 predmetov.
Tento i ďalšie štyri ročníky postupne v rokoch 1987 až 1990 organizovala komisia SSS pre výchovu, resp. komisia pre speleologickú dokumentáciu (3. ročník). Poslucháči na záver absolvovali záverečné skúšky. Najviac, 20 členov Slovenskej speleologickej spoločnosti z 10 oblastných skupín SSS sa zúčastnilo na 5. ročníku, ktorý sa na dlhý čas stal posledným. V roku 2007 vznikla obnovená Speleologická škola SSS, ktorú organizovala SSS v spolupráci so Správou slovenských jaskýň. 6. ročník školy, ktorý sa konal v Pružine – Priedhorí, absolvovalo 25 jaskyniarov a jaskyniarok zo 14 skupín a klubov SSS. 7. ročník sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši a po dvojročnom hiáte, v roku 2010, 8. ročník v Liptovskom Jáne. Paralelne so Speleologickou školou SSS organizuje spoločnosť Lezecké dni a Mapovací kurz, čo viedlo k myšlienke transformácie komplexne zameranej školy na viacero samostatných kurzov. V roku 2011 prebiehal pod hlavičkou školy Terénny kurz na Krakovej holi a od tohto obdobia funguje škola formou výukových kurzov, ktorých účastníci získavajú osvedčenie o absolvovaní kurzu. Tu nájdete ďalšie informácie o Mapovacom kurze SSS a Lezeckých dňoch SSS.

    Keď sa na zasadnutí výboru vo februári 2011 a následne na jar na predsedníctve predniesol návrh na pokračovanie Speleologickej školy SSS formou tematických kurzov, bol som presvedčený, že takáto forma vzdelávania našich jaskyniarov môže priniesť vzostup úrovne vedomostí a praktických skúseností jej frekventantov. Potvrdili to už tohtoročné Lezecké dni SSS v Mojtínskom krase, ktoré ukázali, že členovia skupín a klubov SSS majú o jaskyniarsky výcvik záujem.     Kurz speleoškoly zameraný na základy speleologického prieskumu sa uskutočnil v dňoch 2. – 4. septembra 2011 a zabezpečil ho klub Speleo Detva priamo na jeho pracoviskách na Krakovej holi v Nízkych Tatrách. Na kurze sa zúčastnilo 6Čítaj ďalej …