Hirkolezenie – propozície

, Hirkolezenie – propozície, Slovenská speleologická spoločnosť

, Hirkolezenie – propozície, Slovenská speleologická spoločnosť1. Kategórie   

·         Ženy

·         Dôchodcovia (nad 60 rokov)

·         Muži

·         „Nad 100 kilo“

2. Disciplíny

·         Trenažér SRT na čas pre kategóriu Muži

·         Trenažér SRT na čas pre kategórie Ženy, Dôchodcovia a „Nad 100 kilo“

·         Trenažér na 33 metrov, absolútna rýchlosť len kategórie Ženy a Muži

3. Bezpečnosť

·         Musia byť dodržané pravidlá SRT

·         Na trenažéry pre kategóriu Muži môže byť závodník istený druhým lanom, ale musí dodržať pravidlá SRT

·         Na trenažéry pre kategórie Ženy, Dôchodci a „Nad 100 kilo“ je istenie druhým lanom povinné

·         Jediná výnimka z pravidel SRT je možnosť nepoužiť prilbu počas závodu

·         Na trenažéry na 33 metrov nie sú ŽIADNE podmienky, vylez ako nejrýchlejšie dokážeš

 

  1. Pokusy, hodnotenie a časomiera

·         Počet pokusov nie je omedzený

·         Hodnotí sa len nejlepší čas

·         Štart – zdvihnutie sa zo zeme

·         Cieľ – dotyk so zemou oboma nohami mimo pádu na zem 🙂

·         Porušenie pravidiel SRT je počítané  ako neplatný pokus

·         Pri rýchlostnom lezení na 33 metrov sa hodnotí čas medzi značkami vyznačenými na lezeckom lane

  1. Vyhodnotenie a ceny

·         Každá kategória má 1., 2. a 3. miesto, diplom a pohár.

·         1.miesto Voucher na nákup podľa vlastného výberu za 50,-Eur z e-shopu www.meanderpro.sk

·         2.miesto Voucher na nákup podľa vlastného výberu za 30,-Eur z e-shopu www.meanderpro.sk

·         3.miesto Voucher na nákup podľa vlastného výberu za 20,-Eur z e-shopu www.meanderpro.sk

Pozn.: pokiaľ cena vybraného tovaru je vyššia než hodnota Voucheru, je možné rozdiel doplatiť.

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár