Ocenenia za rok 2020

sss

Výbor SSS pozorne sleduje situáciu s obmedzeniami pri stretávaní. Zatiaľ asi ešte nik nevie povedať, či naše májové stretnutie na predsedníctve a následne speleomítingu bude možné. Česká speleologická spoločnosť už termín Speleofóra presunula na prvý októbrový týždeň. Pre informáciu našim členom oznamujeme, že po preštudovaní správ jednotlivých skupín oceňuje za rok 2020 výbor SSS nasledujúce aktivity:

  • Speleoklub Trnava, objav jaskyne Vajsáblova priepasť
  • OS Čachtice, objav v jaskyni Svetluška pod vedením M. Macha
  • Jaskyniarsky klub Demänovská dolina, objav nových častí v Pustej jaskyni a dosiahnutie ďalšej časti podzemného riečiska Demänovky suchou nohou
  • Speleoklub UPJŠ Košice, príspevok Z. Hochmutha: Mamut v Domici v Spravodaji SSS 3/2020
  • Speleoklub Červené vrchy, OS Liptovský Mikuláš, SK Nicolaus, OS Ružomberok, Speleoklub Sarmat, príspevok kolektívu autorov: Tretia výprava slovenských jaskyniarov na Sachalin v Spravodaji SSS 1/2020
  • Speleoklub Drienka, príspevok J. Psotku: Poznatky o speleogenéze v prácach geológa Františka Pošepného (1836-1895) v časopise Slovenský kras 2/2020

Výbor SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár