Odhalenie pamätnej tabule – Jasovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa

Z iniciatívy Slovenskej a Českej speleologickej spoločnosti sa dňa 3. 
júla 2019 o 13.00 odhalí v Jasovskej jaskyni pamätná tabuľa 
československým vojakom a intelektuálom, ktorí pred sto rokmi začali 
prieskum tejto lokality, čo viedlo k jej opätovnému sprístupnenie v roku 
1924. Záujemcovia z radov SSS a ČSS sú na podujatí vítaní

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár