TABUĽKA NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny. *Za dĺžkovým údajom jaskyne Mesačný tieň je údaj z pokračujúceho revízneho merania a vytvárania stabilizovaného meračského polygónuČítaj ďalej …