TABUĽKA NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny v porovnaní s minulým rokom. *Za dĺžkovým údajom jaskyne Mesačný tieň je údaj z pokračujúceho revízneho merania a vytvárania stabilizovaného meračského polygónu.Čítaj ďalej …