TABUĽKA NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU

bSSS2
1 Demänovský jaskynný systém Nízke Tatry Demänovské vrchy 43 036
2 Mesačný tieň Východné Tatry Vysoké Tatry 31 840 /9031/*
3 Systém Stratenskej jaskyne Spišsko-gemerský kras Slovenský raj 23 809
4 Jaskyňa mŕtvych netopierov Nízke Tatry Ďumbier 21 113
5 Štefanová Nízke Tatry Demänovské vrchy 18 231
6 Javorinka Východné Tatry Vysoké Tatry 11 990
7 Jaskyňa zlomísk Nízke Tatry Demänovské vrchy 11 255
8 Domica – Čertova diera Slovenský kras Silická planina 8 439
9 Skalistý potok Slovenský kras Jasovská planina 8 215
10 Systém Hipmanových jaskýň Nízke Tatry Demänovské vrchy 7 650
11 Jaskyňa v Záskočí Nízke Tatry Demänovské vrchy 5 034 
12 Bobačka Spišsko-gemerský kras Muránska planina 4 719
13 Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2 Podtatranská kotlina Chočské podhorie 4 502
14 Belianska jaskyňa Východné Tatry Belianske Tatry4 077
15 Prosiecka jaskyňa Chočské vrchy Prosečné 4 044
16 Jasovská jaskyňa Slovenský kras Jasovská planina 3 924
17 Čachtická jaskyňa Malé Karpaty Nedze 3 865 
18 Bystrianska jaskyňa Horehronské podolie Bystrianske podhorie 3 531 
19 Nová Stanišovská jaskyňa Nízke Tatry Demänovské vrchy 3 241
20 Stratený potok Spišsko-gemerský kras Muránska planina 3 233
21 Harmanecká jaskyňa Veľká Fatra Bralná Fatra 3 216
22 Stanišovská jaskyňa Nízke Tatry Demänovské vrchy 3 138
23 Moldavská jaskyňa Košická kotlina Medzevská pahorkatina 3 070 
24 Gombasecká jaskyňa Slovenský kras Silická planina 3 057
25 Okno Nízke Tatry Demänovské vrchy 2 756
26 Čiernohorský jaskynný systém Východné Tatry Vysoké Tatry 2 360
27 Javorová priepasť Nízke Tatry Demänovské vrchy 2 322 
28 Borinský jaskynný systém Malé Karpaty Homoľské Karpaty 2 320
29 Silická ľadnica Slovenský kras Silická planina 2 300
30 Brestovská jaskyňa Západné Tatry Roháče 2 026
31 Sedlákova diera Východné tatry Belianske Tatry 2 025
32 Zápoľná priepasť Kozie chrbty Važecký chrbát 1 848
33 Systém Suchej a Mokrej diery Východné Tatry Vysoké Tatry 1 829 
34 Jaskyňa studeného vetra Nízke Tatry Ďumbier 1 818
35 Veľké Prepadlé Malé Karpaty Homoľské Karpaty 1 755
36 Jaskyňa v Homoli Spišsko-gemerský kras Muránska planina 1 737
37 Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom Revúcka vrchovina Železnícke predhorie 1 570 
38 Drienovská jaskyňa Slovenský kras Jasovská planina 1 558
39 Jaskyňa Teplica Spišsko-gemerský kras Muránska planina 1 558
40 Krásnohorská jaskyňa Slovenský kras Silická planina 1 550
41 Suchá jaskyňa 1 Veľká Fatra Hôľna Fatra 1 541 
42 Suchá jaskyňa Nízke Tatry Demänovské vrchy 1 536
43 Ardovská jaskyňa Slovenský kras Silická planina 1 510
44 Dobšinská ľadová jaskyňa Spišsko-gemerský kras Slovenský raj 1 483 
45 Sokolová Nízke Tatry Demänovské vrchy 1 460 
46 Medvedia jaskyňa Nízke Tatry Demänovské vrchy 1 420
47 Četníkova svadba Strážovské vrchy Strážov 1 380
48 Milada Slovenský kras Silická planina 1 308
49 Plavecká jaskyňa Malé Karpaty Plavecké predhorie 1 253
50 Nová Michňová M-2 Spišsko-gemerský kras Muránska planina 1 245
51 Ladzianskeho jaskyňa Spišsko-gemerský kras Muránska planina 1 212
52 Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera Slovenský kras Silická planina 1 189 
53 Hrušovská jaskyňa Slovenský kras Silická planina 1 139
54 Veľká Bikfa Slovenský kras Silická planina 1 101
55 Brázda Slovenský kras Silická planina 1 100
56 Dračia jaskyňa v Sokole Nízke Tatry Demänovské vrchy 1 100
57 Jaskyňa Sedmička Malé Karpaty Homoľské Karpaty1 025
58 Jaskyňa na Kečovských lúkach Slovenský kras Silická planina 1 010
59 Ponická jaskyňa Zvolenská kotlina Zvolenská pahorkatina 968
60 Kunia priepasť Slovenský kras Jasovská planina 933
61 Malá Stanišovská jaskyňa Nízke Tatry Demänovské vrchy 872
62 Jaskyňa verných Východné Tatry Vysoké Tatry 870
63 Jaskyňa slnečného lúča Nízke Tatry Demänovské vrchy 853
64 Bystriansky závrt Horehronské podolie Bystrianske podhorie 843
65 Nová Kresanica Západné Tatry Červené vrchy 820
66 Prievanová diera Slovenský kras Plešivecká planina 770
1 Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy41681
2 Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry31840 (9031)*
3 Systém Stratenskej jaskyne, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 23809
4 Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier 21113
5 Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy17981
6 Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry11936
7 Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy11255
8 Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina8215
9 Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina8127
10 Systém Hipmanových jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 7650
11 Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 5034
12  Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina 4653
13 Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie 4502
14 Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry4077
15 Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina3924
16 Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze3865
17 Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie 3531
18 Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné3402
19 Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy3241
20 Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina3233
21 Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra 3216
22 Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 3138
23 Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina 3070
24 Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina 3057
25 Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy2756
26 Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry 2360
27 Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy2322
28 Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina2300
29 Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty2294
30 Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče2026
31 Sedlákova diera, Belianske Tatry, Vysoké Tatry1906
32 Zápoľná, Kozie chrbty, Važecký chrbát1848
33 Systém Suchej a Mokrej diery, Východné Tatry, Vysoké Tatry1829
34 Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier1818
35 Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty1755
36 Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina1737
37 Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie1570
38 Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina1558
39 Jaskyňa Teplica, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina1558
40 Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina1550
41 Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra1541
42 Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy1536
43 Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina 1510
44 Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj1483
45 Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy1460
46 Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy1420
47 Milada, Slovenský kras, Silická planina1308
48 Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Mojtínsky kras1276
49 Nová Michňová (M-2),Spišsko-gemerský kras, Muránska planina1245
50 Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina1212
51 Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina 1189
52 Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecké predhorie1169
53 Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina1139
54 Veľká Bikfa,Slovenský kras, Silická planina1101
55 Brázda, Slovenský kras, Silická planina1100
56 Dračia jaskyňa v Sokole, Nízke Tatry, Demänovské vrchy1077
57 Jaskyňa Sedmička, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty1025
58 Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina1010
59 Ponická jaskyňa, Zvolenská kotlina, Zvolenská pahorkatina968
60 Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina933
61 Malá Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy872
62 Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry870
63 Jaskyňa slnečného lúča, NízkeTatry, Demänovské vrchy853
64 Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie843
65 Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy820
66 Prievanová diera, Slovenský kras, Plešivecká planina770
1Demänovský jaskynný systémNízke TatryDemänovské vrchy41463
2Mesačný tieňVýchodné TatryVysoké Tatry31 840 (7091)*
3Systém Stratenskej jaskyneSpišsko-gemerský krasSlovenský raj23670
4Jaskyňa mŕtvych netopierovNízke TatryĎumbier21042
5ŠtefanováNízke TatryDemänovské vrchy16720
6JavorinkaVýchodné TatryVysoké Tatry11936
7Jaskyňa zlomískNízke TatryDemänovské vrchy11248
8Skalistý potokSlovenský krasJasovská planina8215
9Systém Hipmanových jaskýňNízke TatryDemänovské vrchy7567
10Domica-Čertova dieraSlovenský krasSilická planina6603
11Jaskyňa v ZáskočíNízke TatryDemänovské vrchy5034
12Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2Podtatranská kotlinaChočské podhorie4502
13BobačkaSpišsko-gemerský krasMuránska planina4324
14Jasovská jaskyňaSlovenský krasJasovská planina3924
15Čachtická jaskyňaMalé KarpatyNedze3865
16Belianska jaskyňaVýchodné TatryBelianske Tatry3829
17Bystrianska jaskyňaHorehronské podolieBystrianske podhorie3531
18Nová Stanišovská jaskyňaNízke TatryDemänovské vrchy3241
19Harmanecká jaskyňaVeľká FatraBralná Fatra3216
20Stratený potokSpišsko-gemerský krasMuránska planina3189
21Stanišovská jaskyňaNízke TatryDemänovské vrchy3138
22Moldavská jaskyňaKošická kotlinaMedzevská pahorkatina3070
23OknoNízke TatryDemänovské vrchy2662
24Prosiecka jaskyňaChočské vrchyProsečné2467
25Čiernohorský jaskynný systémVýchodné TatryVysoké Tatry2360
26Javorová priepasťNízke TatryDemänovské vrchy2322
27Silická ľadnicaSlovenský krasSilická planina2300
28Brestovská jaskyňaZápadné TatryRoháče2026
29Borinský jaskynný systémMalé KarpatyHomoľské Karpaty2006
30Zápoľná priepasťKozie chrbtyVažecký chrbát1848
31Jaskyňa studeného vetraNízke TatryĎumbier1818
32Systém Suchej a Mokrej dieryVysoké TatryVýchodné Tatry1764
33Veľké PrepadléMalé KarpatyHomoľské Karpaty1755
34Jaskyňa v HomoliSpišsko-gemerský krasMuránska planina1658
35Podbanište-Jaskyňa nad KadlubomRevúcka vrchovinaŽeleznícke predhorie1570
36Drienovská jaskyňa Slovenský krasJasovská planina1558
37Krásnohorská jaskyňaSlovenský krasSilická planina1550
38Suchá jaskyňa 1Veľká FatraHôľna Fatra1541
39Suchá jaskyňaNízke TatryDemänovské vrchy1536
40Gombasecká jaskyňaSlovenský krasSilická planina1525
41Ardovská jaskyňaSlovenský krasSilická planina1510
42Dobšinská ľadová jaskyňaSpišsko-gemerský krasSlovenský raj1483
43SokolováNízke TatryDemänovské vrchy1460
44Medvedia jaskyňaNízke TatryDemänovské vrchy1420
45MiladaSlovenský krasSilická planina1308
46Četníkova svadbaStrážovské vrchyStrážov1276
47Nová Michňová-M 2Spišsko-gemerský krasMuránska planina1245
48Jaskyňa TeplicaSpišsko-gemerský krasMuránska planina1238
49Ladzianskeho jaskyňaSpišsko-gemerský krasMuránska planina1209
50Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazeraSlovenský krasSilická planina1189
51BrázdaSlovenský krasSilická planina1100
52Sedlákova dieraVysoké TatryBelianske Tatry1034
53Jaskyňa SedmičkaMalé KarpatyHomoľské Karpaty1025
54Jaskyňa na Kečovských lúkachSlovenský krasSilická planina1010
55Plavecká jaskyňaMalé KarpatyPlavecký kras936

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny v porovnaní s minulým rokom.

*Za dĺžkovým údajom jaskyne Mesačný tieň je údaj z pokračujúceho revízneho merania a vytvárania stabilizovaného meračského polygónu.

2 komentáre

  1. Mohla by proběhnout nová aktualizace, prosím?

    1. Author

      Pracuje sa na tom. do tyzdna dvoch by sme to mali mat skompletizovane

Comments are closed.