• banner SSS

  Objavovanie

  Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov.

 • Ochrana

  Členovia SSS sa aktívne podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti.

 • Výskum

  Celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhľadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu.

 • Dokumentácia

  Jedným z hlavných poslaní SSS je aj celková dokumentácia jaskýň, krasových javov a území v SR.

Pri príležitosti 90. narodenín významnej slovenskej jaskyniarky Jarmily Jirmerovej jej dňa 23. 8. 2021 zablahoželali predstavitelia SSS – predseda SSS Peter Holúbek, predseda OS Brezno Ľubomír Múka a člen výboru Martin Budaj, spolu s dlhoročným spolupracovníkom oslávenkyne Júliusom Obrcianom. Nezabudnuteľné boli spomienky J. Jirmerovej na prieskum a spravovanie Bystrianskej jaskyne a na ďalšie jaskyniarske legendy S. Šrola, J. a F. Majku,  P. Pateka, D. Kubínyho a P. Hipmana, ako aj odporúčania miestnym jaskyniarom k ďalšiemu prieskumu.Čítaj ďalej …

sss

Prítomní: Predseda:  P. Holúbek Členovia výboru:  P. Herich, K. Kýška, P. Magdolen, B. Kortman, M. Budaj Členovia kontrolnej komisie:   I. Demovič Predsedovia OS a klubov: podľa priloženej prezenčnej listiny Program: 1. Privítanie účastníkov, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie 2. Schválenie programu 3. Udelenie ocenení podľa návrhov zo skupín a klubov 4. Správa o činnosti SSS a výboru 5. Správa o hospodárení za rok 2020, návrh finančného rozpočtu na rok 2021 6. Správa kontrolnej komisie 7. Kontrola uznesenia zo zasadnutia PSSS 2020 8. Diskusia 9. Hlasovanie o uznesení, záver K bodom programu: Bod 1 Zasadnutie otvoril predseda SSS P. Holúbek, vedením rokovania poveril člena výboru K.Čítaj ďalej …

Dnešná Demänovská dolina je úplne iná ako tá na začiatku minulého storočia, keď sa tu v lete pásli ovce, turista bol raritou a v zime bola úplne ľudoprázdna. Pocestní, ktorí chodili popri Demänovke sa zvykli zastaviť pod balvanom zvaným Baba a symbolicky ho podoprieť palicou, aby nespadol. Sú ešte medzi nami pamätníci tohto mystického aktu. Dnes je Baba pre hustý smrekový porast neviditeľná a ísť okolo nej je nebezpečné, pretože je v tesnej blízkosti cesty a hrozí zrážka s automobilom. Škoda, že táto povera, ktorá prekonala generácie, dnes zanikla. Možno je to symbol zmien, ktoré sa tu za posledných sto rokov udiali. Príbeh veľkého objavuČítaj ďalej …

RSS OZNAMY SK

 • Zrušené 99. speleopodujatie
  by rss on 20. septembra 2021 at 13:31

  Čítaj ďalej Zrušené 99. speleopodujatie at Speleoclub Nicolaus.

 • † Ján Vajs
  by rss on 17. septembra 2021 at 8:28

  Dňa 15. septemra 2021 nás nečakane opustil priateľ Ján Vajs vo veku nedožitých 69 rokov. Rozlúčka s ním bude v sobotu 18. 9. 2021 o …

 • 99. SpeleoPodujatie
  by rss on 9. septembra 2021 at 12:36

  23. 9. 2021 – 16.00 – SMOPAJ, školská 4, LM. Čítaj ďalej 99. SpeleoPodujatie at Speleoclub Nicolaus.

 • 99. SpeleoPodujatie
  by rss on 9. septembra 2021 at 12:36

  23. 9. 2021 – 16.00 – SMOPAJ, školská 4, LM. Čítaj ďalej 99. SpeleoPodujatie at Speleoclub Nicolaus.

 • Marianna publikuje výsledky svojej práce v...
  by rss on 6. septembra 2021 at 9:40

  V najnovšom vydaní Karstologia n°77 Francúzsky bulletin o jaskyniarstve bude Marianin článok z jej výskum s kolegami z Francúzska zatiaľ len vo Francúzštine https://publications.ffspeleo.fr/bulletin.php?id=26054# Obiou_KARSTOLOGIA_77_1ER_SEMESTREStiahnuť

 • výstava fotografií jaskyniarky Ágnes...
  by rss on 25. augusta 2021 at 20:04

  Pozývame Vás na výstavu fotografií nadanej maďarskej fotografky, jaskyniarky a geologičky Ágnes Berentés, ktorá sa uskutoční v rámci výstavného cyklu The Frame v Galérii Rege …

 • V Krásnohorskej jaskyni sa budete cítiť...
  by rss on 25. augusta 2021 at 19:26

  Krásnohorská jaskyňa nie je bežná komerčná jaskyňa. Je to jaskyňa, v ktorej sa na chvíľu budete cítiť ako praví jaskyniari. Dovnútra pôjdete po lane a …

 • Spomienka na Jana Dzúra
  by rss on 19. augusta 2021 at 12:19

  Dnes 18. augusta 2021 by sa náš priateľ Ján Dzúr dožil 60 rokov.Bohužiaľ nebolo mu dopriate osláviť s nami toto jubileum, tak aspoň naneho spomíname, …

RSS OZNAMY CZ

 • Jeskyňáři a slavná pouť
  by rss on 21. septembra 2021 at 6:24

  O víkendu 18.-19.9. se na Tetíně uskutečnila slavná pouť u příležitosti 1100 let zavraždění sv. Ludmily. Svou stopu zde zanechali i tetínští jeskyňáři. Kuba, Tod …

 • Křest knihy Srdce Českého krasu
  by rss on 13. septembra 2021 at 5:50

  Ve čtvrtek 2.9. byla v Srbsku pokřtěna kniha Srdce Českého krasu s podtitulem Obec Srbsko a krajina v jejím okolí. Na knize se jako editoři podíleli kromě Václava …

 • Dětský den a jeskyňaření ve Francii
  by rss on 19. augusta 2021 at 6:24

  Níže přetiskujeme článek, který udělal Smrťák s Lenkou do Tetínského zpravodaje: Dětský den se konal po loňské přestávce s Covidem, možná proto přišlo na dětský den …

 • Ohrazení Nové jeskyně na Damilu
  by rss on 28. júla 2021 at 8:07

  V úterý 13. července v odpoledních hodinách provedla úderná jednotka ve složení Smrťák, Radek Kaša a Vašek Pečenka instalaci zábran kolem vchodu do Nové jeskyně …

 • Učedníkova cesta Skleněnými dómy do...
  by rss on 23. júla 2021 at 7:12

  (Pro lepší názornost doplněno barevnými obrázky autorovými.) „Krásný je svět ale plastičtí lidé to nevidí, krásné jsou květiny, ale plastičtí lidé to nevidí, krásný je …

 • Naučná stezka Tetínské vyhlídky
  by rss on 1. júla 2021 at 19:14

  Bez fanfár a slavnostního přestřižení pásky letos proběhla instalace naučné stezky Tetínské vyhlídky. Stezka spojuje v novém grafickém provedení trasy bývalých naučných stezek Tetínské vyhlídky a …

Ostatné oznamy