• banner SSS

  Objavovanie

  Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov.

 • Ochrana

  Členovia SSS sa aktívne podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti.

 • Výskum

  Celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhžadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu.

 • Dokumentácia

  Jedným z hlavných poslaní SSS je aj celková dokumentácia jaskýň, krasových javov a území v SR.

Vážení kolegovia, 2% v roku 2020 bude možné poukázať SSS aj v prípade, že daňové priznanie podáte neskôr v súvislosti so situáciou s CORONAVIRUSOM. S pozdravom Stanovisko fin. správy odstavec 6 Poukázanie podielu zaplatenej daneOtázkaAko sa bude postupovať pri poukazovaní podielu zaplatenej dane, ak daňové priznanie nebude podanéalebo daň zaplatená do 31. marca 2020 a nebolo podané oznámenie o predĺžení lehoty na podaniedaňového priznania?OdpoveďUvedenú problematiku budú upravovať pripravovaná legislatíva, ale ubezpečujeme prijímateľov podieluzaplatenej dane, že poskytnuté prostriedky im budú poukázané.Systém darovania 2, resp.3% z dane zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci budú môcť poukázať tietopeniaze tak ako doteraz. V prípade, že využijú možnosť posunu podania daňového priznania a zaplatenia dane,dostanúČítaj ďalej …

Oznamujeme všetkým priaznivcom Speleomítingu, že termín konania podujatia sme nútení presunúť.Hneď, akonáhle schválime nový termín, určite vás všetkých budeme informovať.Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čoskoro uvidíme na našej každoročnej akcii.Čítaj ďalej …

Pred 100 rokmi 30. júna 1920 sa narodil významný slovenský jaskyniar Anton Droppa (1920 – 2013), čestný člen našej Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vedenie spoločnosti rozhodlo storočnicu jeho narodenia pripomenúť si zborníkom zameraným na objavovanie, prieskum a dokumentáciu jaskýň. Touto cestou vyzývame všetkých jaskyniarov, najmä tých, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z praktickej jaskyniarskej činnosti, aby svoje poznatky zhrnuli do príspevkov, ktoré sa budú publikovať v zborníku a ten sa bude distribuovať členskej základni. Rozsah príspevku by nemal presiahnuť 50 000 znakov a 15 fotografií. Termín odovzdania príspevkov je práve 30. jún 2020, keď má A. Droppa výročie. Príspevky posielajte na adresu sekretariátu SSS sekretariat@sss.sk. Určite by boloČítaj ďalej …

sss

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného dňa 13. 3. 2020 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda:  P. Holúbek Čestný predseda: J. Tulis – ospravedlnený Členovia výboru:  P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj Členovia kontrolnej komisie:   I. Demovič, G. Majerníčková Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka, Ospravedlnení : P. Herich, K. Kýška, G. Lešinský P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: P R O G R A M : Spravodaj SSS, publikačná činnosť Predsedníctvo Speleomíting 150. rokov objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne Finančná situácia Centrálna výnimka Speleofotografia Sťažnosť Z. Hochmutha na činnosť sekretariátu Rôzne Publikácia objavovanie a dokumentácia jaskýň 1. Publikačná činnosť a)Čítaj ďalej …

RSS OZNAMY SK

 • Na návšteve v bani na zlato….
  by admin on 3. mája 2020 at 19:51

  V časoch, keď sa za Márie Terézie na Liptove ťažilo zlato…. (1780) V časoch, keď sa za Márie Terézie na Liptove ťažilo zlato…. (1780) (Feed …

 • Jeseň 2011, album Erika Kapuciana
  by rss on 3. mája 2020 at 6:43

  Pridané album fotografií Erika Kapuciana z jesennej expedície 2011.

 • 70. narodeniny Ivana Žežovského
  by rss on 3. mája 2020 at 6:42

  Do úvodu pridaná stránka s článkom k 70. narodeninám Ivana Žežovského

 • Novinky na SK Červené vrchy, apríl 2020
  by rss on 2. mája 2020 at 17:45

  Sondážne práce v Hybskej jaskyni, Fiju Teplický, Draho Teplický , Maroš Piovarči , Dušan Šmoll, asi 8 akcií Spoznávanie Malužinskej doliny, Malužinská kyslá /železitá/ voda …

 • Prieskum jaskýň a hydrológie Šípskej...
  by admin on 23. apríla 2020 at 7:34

  Ako mi raz povedal jeden sprievodca: Precestoval som kus sveta. Ameriku, Aziu, Australiu a Afriku. No nikde nie je tak pekne, ako v divocine zabudnutej …

 • Prieskum Červeného grúňa na Liptove
  by admin on 20. apríla 2020 at 6:28

  Prieskum jaskýň a hydrológie Červeného grúňa na Liptove… Pár momentiek…. Prieskum jaskýň a hydrológie Červeného grúňa na Liptove… Pár momentiek….

RSS OZNAMY CZ

Ostatné oznamy