• banner SSS

  Objavovanie

  Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov.

 • Ochrana

  Členovia SSS sa aktívne podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti.

 • Výskum

  Celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhľadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu.

 • Dokumentácia

  Jedným z hlavných poslaní SSS je aj celková dokumentácia jaskýň, krasových javov a území v SR.

sss

Prítomní: Predseda:  P. Holúbek Členovia výboru:  P. Herich, K. Kýška, P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj Delegáti OS a klubov: podľa priloženej prezenčnej listiny, celkovo sa zúčastnilo 131 delegátov vrátane predsedu a členov výboru. Program: 1. Privítanie účastníkov, schválenie programu 2. Voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 3. Správa o činnosti SSS, KK a výboru za rok 2021 a za volebné obdobie 4. Ocenenie jaskyniarov 5. Kontrola uznesenia z predsedníctva z roku 2021 a XIX. Valného zhromaždenia 6. Správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2022 7. Voľba návrhovej a volebnej komisie 8. Voľba predsedu, výboru a kontrolnej komisie 9. Diskusia 10. Uznesenie, záver K bodomČítaj ďalej …

14. vedecká konferencia 6. – 8. september 2022 Liptovský Mikuláš pri príležitosti 100. výročia objavenia Važeckej jaskyne 50. výročia objavenia Stratenskej jaskyne 50. výročia sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne Abstrakty prednášok (1 500 až 3 000 znakov) je potrebné doručiť na SSJ najneskôr  do 30. júna 2022 na adresy: pavel.bella@ssj.sk, milos.melega@ssj.sk Je potrebné, aby sa záujemcovia z radov  SSS individuálne prihlásili na vyššie uvedené adresy. Ďalšie informácie k podujatiu nájdete tu : http://www.ssj.sk/user_files/Cirkular1_14%20konferencia%20VVOJ_2022.pdfČítaj ďalej …

sss

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného dňa 17. 6. 2022 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda:  P. Holúbek Čestný predseda: ospr. Členovia výboru:  P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, K. Kýška Členovia kontrolnej komisie:  A. Lačný, M. Pancuráková Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka Ospravedlnení : L. Vlček, Ľ. Mareková P. Holúbek privítal prítomných, poďakoval za prácu bývalým členom výboru a kontrolnej komisie  a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: Program zasadnutia : Privítanie Zhodnotenie XX. valného zhromaždenia a Speleomítingu 2022 Finančná situácia SSS Spravodaj SSS a webová stránka Centrálne podujatia Rôzne Zhodnotenie XX. valného zhromaždenia SSS  a Speleomítingu 2022 XX. valné zhromaždenie SSS sa konalo 6.Čítaj ďalej …

Pozývame Vás na výstavu JASKYNIARKY venovanú postaveniu žien v slovenskom jaskyniarstve. Vernisáž výstavy bude 30. júna o 17:00 v priestoroch múzea na Ul. Školskej 4, kurátor výstavy je Peter Laučík Historicky orientovaná časť výstavy ponúka prehľad ženských osobností, ktoré sa v minulosti rôznym spôsobom dotýkali jaskýň a jaskyniarskych tém, prípadne aj priamo spolupôsobili pri formovaní slovenského jaskyniarstva. V synchrónnej, na súčasnosť zameranej časti, sa výstava venuje osobným profilom aktívnych dobrovoľných jaskyniarok a pokusu o reflexiu ich vlastného vnútorného nazerania na jaskyne a jaskyniarstvo. Ide o sondu do vnútorných motivácií, pocitov a hodnotenia vlastnej jaskyniarskej činnosti a záľuby. Cieľom výstavy je poukázať na to, že aj keď v slovenských jaskyniach pôsobí podstatne menej žien ako mužov,Čítaj ďalej …

RSS OZNAMY SK

 • Príbeh hybskej jaskyne Pivnica pokračuje
  by rss on 16. augusta 2022 at 9:45

  Východne od sútoku Bieleho a Čierneho Váhu sa nachádza v Kozích chrbtoch akási ostroha karbonátových hornín s plochou okolo 10 kilometrov štvorcových. Dĺžka je 6 a maximálna šírka 2 …

 • Albánske Alpy 2022
  by rss on 11. augusta 2022 at 18:20

  Majú aj názov Nepál Európy (Prokletije či Bjeshket e Namuna), ležia na hraniciach Albánska, Kosova a Čiernej hory. V Kosove sa nachádza doteraz najdlhšia jaskyňa …

 • Jaskyniarske leto v roku 2022
  by rss on 10. augusta 2022 at 9:29

  V utorok 9. augusta sa uskutočnilo ostatné podujatie pre deti s názvom Jaskyniarske leto. Navštívili sme Stankovany, kde sú pozoruhodné jaskyne, travertíny, osada Podšíp a nádherné vyhliadky na Oravu, …

 • 2.     Ročník Memoriálu RNDr. Ivana...
  by rss on 3. augusta 2022 at 18:31

  V dňoch 27 – 28. August 2022 sa uskutoční druhý ročník Memoriálu RNDr. Ivana Maca Račka. Súťaž v technickom lezení po lane v spojení so spomienkou na kamaráta, …

 • Spodné vody klesajú a jaskyne vysychajú....
  by rss on 27. júla 2022 at 10:31

  Jaskyniar Lukáš Kubičina sa spoznávaniu podzemia venuje od svojho predškolského veku. Dnes je vedúcim jaskyniarskej Oblastnej skupiny Čachtice a zároveň vynikajúcim fotografom podzemných priestorov. V …

 • Jún 2022 Belianske Tatry prieskum Mokra...
  by rss on 18. júla 2022 at 18:39

  Autor : Jano Opäť sa nám podarilo uskutočniť akciu v Belianskych Tatrách za podpory skupiny Speleo Bratislava, kde úlohy boli vopred dohodnuté, ale presný plán …

 • Prijímanie nových členov-jaskyňa Volova...
  by rss on 17. júla 2022 at 11:29

  Dňa 19.3.2022 jaskyniarsky klub Handlová prijal troch nových členov, najprv čakateľov z Dolných Vesteníc.DSC_2319.JPG (663581)DSC_2322.JPG (654240) Novinky – JKHandlova

 • Hlasujte za Jaskyne a SpeleoFotografiu 2022
  by rss on 1. júla 2022 at 6:57

  Milí priatelia, milovníci jaskýň a fotografie, pomôžte podporiť náš projekt „Jaskyne ako indikátory kvality životného prostredia“ hlasovaním na stránke Žilinského samosprávneho kraja: hrajzakraj.hlasobcanov.sk/all-projects Projekt je …

RSS OZNAMY CZ

 • Setkání na Chlumu připomínka – aktualita
  by rss on 8. augusta 2022 at 12:38

  ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha připomíná podzimní Setkání!

 • 15th Balkan Cavers’ Camp
  by rss on 24. júla 2022 at 17:09

  Už patnáctým rokem se koná setkání jeskyňářů na Balkáně, které putuje po jednotlivých zemích a krasových oblastech. Tentokrát výběr padl na Bulharsko, kde domácí jeskyňáři …

 • Setkání na Chlumu
  by rss on 11. júla 2022 at 12:11

  Chlumské setkání speleologů Místo: lom na Chlumu u Srbska, Český kras, bývalý archiv Škodovky, dnes speleologická základna Termín: 9. – 11. září 2022

 • Setkání na Chlumu – aktualita
  by rss on 11. júla 2022 at 11:58

  Chlumské setkání speleologů Místo: lom na Chlumu u Srbska, Český kras, bývalý archiv Škodovky, dnes speleologická základna Termín: 9. – 11. září 2022

 • Akce na Hranické propasti ve dnech 27. 7....
  by rss on 8. júla 2022 at 17:09

  Akce na Hranické propasti ve dnech 27. 7. – 3. 8. 2022! Průzkum zatopených částí propasti do 200m hloubek za pomocí podvodního robota  firmy UNEXMIN GeoRobotics …

 • Akce na Hranické propasti ve dnech 27. 7....
  by rss on 8. júla 2022 at 17:00

  Akce na Hranické propasti ve dnech 27. 7. – 3. 8. 2022! Průzkum zatopených částí propasti do 200m hloubek za pomocí podvodního robota  firmy UNEXMIN GeoRobotics …

Ostatné oznamy