• banner SSS

  Objavovanie

  Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov.

 • Ochrana

  Členovia SSS sa aktívne podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti.

 • Výskum

  Celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhľadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu.

 • Dokumentácia

  Jedným z hlavných poslaní SSS je aj celková dokumentácia jaskýň, krasových javov a území v SR.

V dňoch 2.10.2021 a 3.10.2021 sa uskutočnilo spoločné cvičenie jaskynnej záchrannej činnosti. Zúčastnilo sa na ňom 19 príslušníkov HZS a 10 dobrovoľných zmluvných záchranárov HZS pre jaskynnú záchrannú činnosť. Cvičenie sa uskutočnil v systéme Demänovských jaskýň. Námetom cvičenia bola, komunikácia v podzemí – testovanie rádiospojenia , starostlivosť o pacienta v tepelnom bode pred samotným vystrojením technických úsekov – zabezpečenie technicky náročných úsekov lanami , plynulý a bezpečný transport pacienta za pomoci jednolanovej techniky . Počas celého transportu je v nosidlách vždy pacient-( jeden zo záchranárov), aby aj práca s nosidlami bola čo najšetrnejšia.Čítaj ďalej …

Pri príležitosti 90. narodenín významnej slovenskej jaskyniarky Jarmily Jirmerovej jej dňa 23. 8. 2021 zablahoželali predstavitelia SSS – predseda SSS Peter Holúbek, predseda OS Brezno Ľubomír Múka a člen výboru Martin Budaj, spolu s dlhoročným spolupracovníkom oslávenkyne Júliusom Obrcianom. Nezabudnuteľné boli spomienky J. Jirmerovej na prieskum a spravovanie Bystrianskej jaskyne a na ďalšie jaskyniarske legendy S. Šrola, J. a F. Majku,  P. Pateka, D. Kubínyho a P. Hipmana, ako aj odporúčania miestnym jaskyniarom k ďalšiemu prieskumu.Čítaj ďalej …

sss

Prítomní: Predseda:  P. Holúbek Členovia výboru:  P. Herich, K. Kýška, P. Magdolen, B. Kortman, M. Budaj Členovia kontrolnej komisie:   I. Demovič Predsedovia OS a klubov: podľa priloženej prezenčnej listiny Program: 1. Privítanie účastníkov, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie 2. Schválenie programu 3. Udelenie ocenení podľa návrhov zo skupín a klubov 4. Správa o činnosti SSS a výboru 5. Správa o hospodárení za rok 2020, návrh finančného rozpočtu na rok 2021 6. Správa kontrolnej komisie 7. Kontrola uznesenia zo zasadnutia PSSS 2020 8. Diskusia 9. Hlasovanie o uznesení, záver K bodom programu: Bod 1 Zasadnutie otvoril predseda SSS P. Holúbek, vedením rokovania poveril člena výboru K.Čítaj ďalej …

RSS OZNAMY SK

 • film o Malužinej
  by rss on 24. novembra 2021 at 19:41

  Šmollovo kráľovstvo – YouTube Malužina a okolie  

 • Výmena drevených rebríkov za hliníkové
  by rss on 15. novembra 2021 at 12:43

  Po dlhoročných skúsenostiach a možnosti zabezpečenia hliníkovými rebríkmi sme sa rozhodli, že tam kde sa bude dať vymeníme poškodené drevené rebríky za hliníkové v tomto …

 • 54. klubový jaskyniarsky týždeň
  by rss on 14. novembra 2021 at 16:23

  V dňoch 7.VIII. – 14.VIII.2021 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty štvrtý klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola …

 • 54. klubový jaskyniarsky týždeň
  by rss on 14. novembra 2021 at 16:23

  V dňoch 7.VIII. – 14.VIII.2021 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty štvrtý klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský raj. Miesto konania akcie bola …

 • Gala Nagrody imienia Waldka Muchy na...
  by rss on 11. novembra 2021 at 16:37

  Serdecznie zapraszamy na Galę Nagrody imienia Waldka Muchy, w pierwszym dniu Speleokonfrontacji, do Zajazdu Jurajskiego w Podlesicach w piątek 19 listopada 2021 roku o godz. …

 • Dziękujemy za wpłaty z 1 % podatku
  by rss on 11. novembra 2021 at 16:07

  Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wpłaty 1% podatku za pośrednictwem Fundacji Kukuczki. W tym roku Fundacja Speleologia Polska została obdarowana kwotą 2 111,90 zł, z tego …

 • HoryZonty 2021, Trenčín
  by rss on 10. novembra 2021 at 19:58

  Facebook oficiálna znelka https://www.horyzonty.sk/sk/program-oda.php

 • Novinky alebo aj mohutný ponor v dedine...
  by rss on 8. novembra 2021 at 17:27

  Počas minulých dní sme osadili nové mreže na vchod do Jaskyne na ihrisku, tu a tu a na baňu Zubau tu a  tu.  Ide už …

RSS OZNAMY CZ

 • Mikroakce na Zubu
  by rss on 30. novembra 2021 at 15:00

  Na boudě jsme se sešli za vydatného sněžení už v pátek v poměrně hojném počtu: Standa, Kuča, Martin, později i Kamil (6-12) a jeho děvče Bára, jež …

 • Katakomby na Kypru
  by rss on 11. novembra 2021 at 14:05

  Jelikož jsem již dříve navštívil několikrát katakomby v Paříži, potom katakomby v Římě a ve Vatikánu a naposledy katakomby v Oděse na Ukrajině, říkal jsem si, jaké katakomby …

 • Břidlice 2021
  by rss on 3. novembra 2021 at 12:47

  V zimě 2021 jsme se neočekávaně seznámili s partou nadšenců okolo paní Aleny Zemanové z města Odry, kteří zpřístupnili pro veřejnost břidličnou štolu Flascharův důl. …

 • Uživatelská recenze canyoningového sedáku...
  by Michal Danko on 10. októbra 2021 at 11:04

  Díky Tondovi Hlavizňovi, který je autorem této skvělé recenze, za možnost ji zde zveřejnit: Kaňonářských sedáků na trhu moc není, a ty co jsem zkoušel, …

 • Účastníci expedicie do nejhlubší...
  by rss on 5. októbra 2021 at 8:44

  Nejhlubší jeskyně světa Veryovkina leží v Abcházii a má dosud změřenou hloubku 2 212 m. V srpnu letošního roku se do ní opět vydali členové moskevského speleologického klubu …

 • Na skok v dole
  by rss on 4. októbra 2021 at 12:38

  V neděli 3. října jsme se s Erikem vydali po stopách ztracených dolů na Vysočině na nejmenovaném místě. Jelikož bylo třeba část cesty absolvovat po lesních cestách, …

Ostatné oznamy