• Objavovanie

  Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov.

 • Ochrana

  Členovia SSS sa aktívne podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti.

 • Výskum

  Celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhžadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu.

 • Dokumentácia

  Jedným z hlavných poslaní SSS je aj celková dokumentácia jaskýň, krasových javov a území v SR.

Dňa 7. 12. 2018 sa uskutoční o 13.00 na sekretariáte SSS výbor spoločnosti, kde sa budú prerokovávať body podľa nasledujúceho programu. Program: 1. kontrola úloh 2. financie, 2 % 3. spravodaj SSS 4. príprava predsedníctva, speleomíting 5. vzdelávanie, pozvaný je M. Zverka 6. celoplošná výnimka 7. rôzneČítaj ďalej …

Do jaskyne nechoď sám. Upovedom niekoho na povrchu, kedy sa vrátite z akcie a čo robiť, ak sa v stanovenom čase nevrátite. Okrem spoľahlivého svetla si vezmi aj funkčné záložné svetlo. Do jaskyne choď primerane vystrojený – základom je prilba, pevná obuv a kombinéza. Oboznám sa vopred s jaskyňou, zisti možné riziká. Pri možnosti zaplavenia zisti predpoveď počasia a ak hrozí zatopenie, akciu odlož. V jaskyni dbaj na rady skúsenejších jaskyniarov, dodržuj pokyny vedúceho akcie, ak je určený. Po jaskyni sa pohybuj rozvážne, neohrozuj seba ani ostatných – nehýb zbytočne kameňmi, pri zostupe sa snaž nezhodiť ani menší kameň na osobu pod tebou. Nepreceňuj svoje fyzické možnosti – nesnaž sa preniknúť úžinou, preplávaťČítaj ďalej …

Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 14. septembra 2018 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda: P. Holúbek Čestný predseda: J. Tulis Členovia výboru: B. Kortman, P. Herich, K. Kýška, M. Budaj, P. Magdolen Členovia kontrolnej komisie: I. Demovič, L. Kubičina Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka, Ivan Račko Ospravedlnení : P. Pokrievka, G. Majerníčková Program 1. Kontrola úloh z predchádzajúceho výboru (stanovy, stránka, výnimka, jaskyniarsky týždeň, 150 rokov Dobšinskej ľadovej jaskyne, 100 rokov Jaskyne slobody, osobné údaje, zákon o ochrane prírody) 2. 2 % z dane 3. Zákon o speleológii, na 14.30 je pozvaný Ivan Račko 4. Vydávanie Spravodaja 5. Rôzne P.Čítaj ďalej …

RSS OZNAMY SK

 • https://www.instagram.com/p/BrYBaPWh1ym/?utm_s...
  by admin on 15. decembra 2018 at 20:14

  https://www.instagram.com/p/BrYBaPWh1ym/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=o39lyiq59zd […]

 • Takto hučí diera – 79 rokov od objavu...
  by admin on 13. decembra 2018 at 21:19

  Členovia OS Ružomberok oslavujú –  Dnes je 79 rokov od  objavu horného vchodu Zrútených chodieb… tak sme boli oslávit 😀  The post Takto hučí diera – 79 rokov od objavu horného vchodu Liskovskej jaskyne appeared first on Blog […]

 • www.uis-speleo.org
  by admin on 13. decembra 2018 at 10:52

  http://www.uis-speleo.org/downloads/7Mai18_VersionLongue_UK.mp4 […]

 • EuroSpeleo Forum 2019 – EuroSpeleo Forum...
  by admin on 9. decembra 2018 at 16:43

  https://esf2019.speleo-bg.org/?fbclid=IwAR0OoAUZ4-rXniYME2u9VUoFLBNRm5ePr2jcyO1Hs3WAwjJNmJgKrDkEoqI Organized by the Bulgarian Federation of Speleology and Cave Rescue Bulgaria on behalf of the European Speleological Federation. (RSS generated with Fe... […]

 • Priroda_2018.pdf
  by admin on 7. decembra 2018 at 21:44

  https://drive.google.com/file/d/1Lvdtk7Jx2Tx1WCFXavZZRAN7Edi2YdqG/view […]

 • Doplnenie prieskumu – predbežný záujem o...
  by admin on 6. decembra 2018 at 21:53

  Autor : Miroslav V doplňujúcom kole do 6.12.2018 sa prihlásilo v prieskume zisťujúcom predbežný záujem o školenia členskej základne SSS The post Doplnenie prieskumu – predbežný záujem o školenia členskej základne SSS appeared […]

RSS OZNAMY CZ

Ostatné oznamy