• banner SSS

  Objavovanie

  Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov.

 • Ochrana

  Členovia SSS sa aktívne podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti.

 • Výskum

  Celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhľadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu.

 • Dokumentácia

  Jedným z hlavných poslaní SSS je aj celková dokumentácia jaskýň, krasových javov a území v SR.

Dňa 28. 9. 2022 o 18.00 sa uskutoční on line stretnutie redakčnej radyspravodaja a výboru SSS s nasledujúcim programom: 1. zostavenie spravodajov 3 a 4/2022, číslo 2 je zalomené a tesne predtlačou, je prísľub B. Kortmana, že ročník 2022 dokončí spolu s J. Kasákom 2. zefektívnenie práce redakčnej rady, získavanie nových príspevkov,oslovovanie potenciálnych autorov a i. 3. informovanie členskej základne o zmene v redakčnej rade a vo výbore 4. príprava praktickej speleológie, vytipovanie kolektívu na tvorbupríspevkov 5. rôzne (uznesenie z VZ ukladá výboru a redakčnej rade Spravodajavypracovať a rozoslať dotazník predsedom oblastných skupín a klubov,pomocou ktorého bude zistený názor členskej základne na základnépožiadavky vydávania Spravodaja (formaČítaj ďalej …

sss

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 9. 9. 2022 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda:  P. Holúbek Čestný predseda: J. Tulis Členovia výboru:  P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka Členovia kontrolnej komisie: Ľ. Mareková Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka Ospravedlnení : L. Vlček, P. Herich, K. Kýška, A. Lačný, M. Pancuráková P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: Program zasadnutia : 1. Vyhodnotenie centrálnych podujatí 2. Finančná situácia 3. Spravodaj SSS a ostatná publikačná činnosť 4. Celoplošná výnimka – plán práce na rok 2023 5. Rôzne 1.  Vyhodnotenie centrálnych podujatí a)  Speleoškolu 2022 aj tento rok organizovali v MalýchČítaj ďalej …

sss

Prítomní: Predseda:  P. Holúbek Členovia výboru:  P. Herich, K. Kýška, P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj Delegáti OS a klubov: podľa priloženej prezenčnej listiny, celkovo sa zúčastnilo 131 delegátov vrátane predsedu a členov výboru. Program: 1. Privítanie účastníkov, schválenie programu 2. Voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 3. Správa o činnosti SSS, KK a výboru za rok 2021 a za volebné obdobie 4. Ocenenie jaskyniarov 5. Kontrola uznesenia z predsedníctva z roku 2021 a XIX. Valného zhromaždenia 6. Správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2022 7. Voľba návrhovej a volebnej komisie 8. Voľba predsedu, výboru a kontrolnej komisie 9. Diskusia 10. Uznesenie, záver K bodomČítaj ďalej …

14. vedecká konferencia 6. – 8. september 2022 Liptovský Mikuláš pri príležitosti 100. výročia objavenia Važeckej jaskyne 50. výročia objavenia Stratenskej jaskyne 50. výročia sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne Abstrakty prednášok (1 500 až 3 000 znakov) je potrebné doručiť na SSJ najneskôr  do 30. júna 2022 na adresy: pavel.bella@ssj.sk, milos.melega@ssj.sk Je potrebné, aby sa záujemcovia z radov  SSS individuálne prihlásili na vyššie uvedené adresy. Ďalšie informácie k podujatiu nájdete tu : http://www.ssj.sk/user_files/Cirkular1_14%20konferencia%20VVOJ_2022.pdfČítaj ďalej …

RSS OZNAMY SK

 • Chiropterologický seminár
  by rss on 29. septembra 2022 at 12:54

  Vážení priaznivci ochrany netopierov a sympatizanti SON,  od dnes môžete zaregistrovať svoju plánovanú účasť a príspevky na Chiropterologický seminár 2022, ktorý sa bude konať v dňoch …

 • Pozoruhodný jav v Občasnej vyvieračke pod...
  by rss on 23. septembra 2022 at 10:03

  V Krásach Slovenska 11/1974 bol uverejnený príspevok Mikuláša Erdösa s názvom Následky jednej prírodnej katastrofy v Slovenskom krase. Opisuje tam zmeny pod Sokoliou skalou v Zbojníckej jaskyni, ktoré spôsobila …

 • 101. speleopodujatie – KAROL MACH 1922 –...
  by rss on 20. septembra 2022 at 11:03

  Stretnutie pri príležitosti stého výročia narodenie Karla Macha z Prahy, významného jaskyniara z Jánskej a Demänovskej doliny. Prednášajú:H. VrhelováJ. HučíkP. HerichM. OrfanusP. Holúbek Bezplatný vstup …

 • Tabuľka sa zmenila
  by rss on 17. septembra 2022 at 18:39

  Po úspešnej augustovej výprave v Severnom  Macedónsku . images/duv22/naj.pdf

 • Pavol MITTER, ubehlo 30 rokov
  by rss on 14. septembra 2022 at 17:39

  Paľo Mitter druhý zľava Pavol MITTER ( 1941 – 1992 ) Tohto roku si pripomíname 30 rokov od úmrtia  významného slovenského jaskyniara, geológa a zakladateľa jaskynnej …

 • Shpella e Valbones – nowy rekord...
  by rss on 29. augusta 2022 at 17:40

  W roku 2021 wyprawa środowiskowa FSP pod kierownictwem Michała Macioszczyka odkryła i poznała do głębokości -395 m jaskinię o roboczej nazwie AL-R-110. Shpella e Valbones, …

 • Nepoznaný Liptov
  by rss on 25. augusta 2022 at 17:20

  Nepoznaný Liptov – Jaskyne a skalné portály https://www.youtube.com/watch?v=5Z2h1N2t5JU https://www.visitliptov.sk/nepoznany-liptov/jaskyne-a-skalne-portaly/  

 • Príbeh hybskej jaskyne Pivnica pokračuje
  by rss on 16. augusta 2022 at 9:45

  Východne od sútoku Bieleho a Čierneho Váhu sa nachádza v Kozích chrbtoch akási ostroha karbonátových hornín s plochou okolo 10 kilometrov štvorcových. Dĺžka je 6 a maximálna šírka 2 …

RSS OZNAMY CZ

 • Potápění v přítokovém sifonu Černé...
  by rss on 27. septembra 2022 at 11:46

  V sobotu 24.9.2022 jsme uskutečnili potápěčský průzkum přítokového sifonu v Černé propasti ve Sloupsko-šošuvských jeskyních. Ponor na této lokalitě jsme měli v hledáčku už dva …

 • Pozvánka – 50 let CHKO Český kras
  by rss on 26. septembra 2022 at 17:34

  Odborná konference při příležitosti 50. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český kras

 • Krácení lan v domácích podmínkách
  by Michal Danko on 23. septembra 2022 at 7:15

  Dynamické, nebo statické lano a taky PES šnůru vám jistě rozdělí v obchodech, kde mají na to speciální pájku. Tam lano nejen rozdělí, ale rovnou konce …

 • Karel Mach 100 let
  by rss on 19. septembra 2022 at 15:37

  101. speleopodujatie KAROL MACH 1922 – 2022: setkání při příležitosti stého výročí narození Karla Macha z Prahy

 • Black peacock down 26-28.8.22
  by rss on 17. septembra 2022 at 7:55

  Není moc horších probuzení po noční, když víte že máte večer vidět Kůču a vzbudí Vás notifikace že umřela Zagorka. Naštěstí se celá záležitost večer …

 • Hranická očima geologů
  by rss on 16. septembra 2022 at 13:37

  Barbora Šimečková hlásí přednášku s besedou k Mezinárodnímu dni geodiverzity Hranická propast očima geologů !  

Ostatné oznamy

 • Odsječka akcija čišćenja podzemlja

  Gorana Perić Prošlog vikenda udruženi Velebitaši/ce iz svih odsjeka (speleološki, alpinistički i planinarski) čistili su smeće iz četiri onečišćena objekta na području NP Plitvička […]

 • Medúza 2022 – Đalovića klisura, Czarnogóra

  W dniach 20-28. sierpnia 2022r odbyła się XIX Wyprawa Jaskiniowa Medúza na Plateau Đalovica w Czarnogórze. Celami tegorocznej wyprawy, zorganizowanej przez czeskich grotołazów wspólnie z …

 • Unifikacja technik ratownictwa jaskiniowego 2022

  W dniach 21-23.10.2022 roku Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA organizuje warsztaty z technik ratownictwa jaskiniowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku warsztaty odbędą się na …

 • Hoher Göll 2022

  W sierpniu 2022 odbyła się kolejna wyprawa eksploracyjna Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w austriacki masyw Hoher Göll. Wstępne partie Gamssteighöhle Najważniejszym celem […]

 • Rolando Silvestri ci ha lasciato, è il nonno della Scintilena

  A volte alcuni episodi a noi lontani segnano la nostra esistenza per sempre. Rolando Silvestri a 21 anni Cari lettori di Scintilena, state leggendo questo …