• Objavovanie

  Členovia SSS sú oprávnení vykonávať speleologickú činnosť, najmä zúčastňovať sa na prieskume a výskume jaskýň, podľa stanov SSS, príslušných zákonov a predpisov.

 • Ochrana

  Členovia SSS sa aktívne podieľajú na ochrane prírody a životného prostredia v Slovenskej republike, na environmentálnej výchove a vzdelávaní širokej verejnosti.

 • Výskum

  Celospoločenské využitie výsledkov našich speleológov v geológii, pri výstavbe ciest, tunelov či vodných diel v krase, pri vyhžadávaní zdrojov pitnej vody alebo pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu.

 • Dokumentácia

  Jedným z hlavných poslaní SSS je aj celková dokumentácia jaskýň, krasových javov a území v SR.

Koncom minulého roka uzrel svetlo sveta nový Zoznam jaskýň Slovenskej republiky,zachytávajúci stav ku koncu roka 2017. Nalistovať si ho môžte aj na internete http://www.smopaj.sk/sk/zoznam-jaskyn uvod.pdf zoznam jaskýň k 31 12 2017.pdf register jaskýň.pdf zoznam podľa geomorfologických celkov.pdf literatura.pdf najdlhšie jaskyne.pdf najhlbšie jaskyne.pdf Ústredná evidencia a dokumentácia jaskýň patrí k hlavným úlohám Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Všetky písomné  a grafické dokumenty sú uložené v archíve podzemných krasových javov. Informácie o jaskyniach v elektronickej forme sú uložené v  Národnej databáze jaskýň (NDJ), ktorá poskytuje základné identifikačné a odborné údaje o jaskyniach, ich stave zachovania, ochrany a potencionálneho ohrozenia a archivuje dokumenty s tým súvisiace.Čítaj ďalej …

Slovenská speleologická spoločnosť organizuje 29. – 31. marca 2019 v Liptovskom Mikuláši kurz Základy zameriavania jaskýň a Therionu. Program, ktorý bude prebiehať v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) a v Demänovskej doline, je nasledovný: 29. 3. (piatok) – príchod a registrácia účastníkov v SMOPaJ do 18:00. – 18:00 do 20:00 základy teórie zameriavania a kreslenia máp jaskýň. 30. 3. (sobota) – 9:00 výprava do Demänovských jaskýň, zameriavanie a poľný náčrt. – 14:00 až 19:00 spracovávanie nameraných dát a kreslenie mapy. 31. 3. (nedeľa) – 9:00 až 15:00 spracovávanie máp v programe Therion. Je potrebné si priniesť nástroje na zameriavanie jaskýň (rôzne varianty: 1. kompas, sklonomer, pásmo, 30 m šnúra, zápisník; 2. geologický kopas, pásmo, 30Čítaj ďalej …

Po viacročných zdravotných komplikáciách nás v auguste minulého roku  navždy opustil. Ľubo sa zapojil do nášho spoločného spoznávania a objavovania prírody už v začiatkoch prešovskej oblastnej skupiny. Vtedy, spolu s budúcou manželkou Miladou sa zúčastnili aj našej prvej zahraničnej expedície v  rumunskom Retezate / 1981 /, kde ako každý prieskumník chcel byť na každom kopci prvý, ale pri mojej vtedajšej kondícii to nevyhral. Keďže naše skúsenosti v priepastiach boli vtedy skromné, v nasledujúcich dňoch som mal pri výstupe zo 114 m vertikály technickú nehodu. Bol to práve Ľubo, ktorý ma z problému vysekal. Vďaka. Popri početných akciách v našom rajone pomáhal, ako väčšina prešovských jaskyniarovČítaj ďalej …

RSS OZNAMY SK

 • Objav hornej úrovne Dračej jaskyne v Sokole
  by admin on 22. februára 2019 at 12:26

  Niektoré momenty v jaskyniarstve často pripomínajú fragmenty až „archetypálnych“ dejov či situácií, ktoré sa človeku občas vynárajú v snoch ale sú aj neustále prítomné v podvedomí. V roku 2015 sa nám […]

 • 2% dane pre Speleoklub Trnava
  by admin on 22. februára 2019 at 9:17

  Opäť nastal čas na možnosť darovať 2% Jaskyniari zo Speleoklubu Trnava si Vás dovoľujú požiadať o podporu na svoju činnosť.   V roku 2019 si pripomíname 90.výročie objavenia smolenickej jaskyne Driny. Boli to práve […]

 • Vítanie jari vo Vajsáblovej priepasti
  by admin on 22. februára 2019 at 8:59

  Pozývame Vás na pracovnú akciu do Vajsáblovej priepasti, v sobotu 2. marca 2019. Práce budú zamerané na ťažbu materiálu spod rebríka na povrch a pozrieme sa aj na čelbu, kde sa ukazuje ďalší postup. Záujemcovia môžu […]

 • Zimná ofenzíva v Hornej garde
  by admin on 20. februára 2019 at 18:45

  Po osadení skruží do vchodu tejto novej jaskyne v Borinskom krase, čo sa udialo v októbri minulého roku v rámci Záveru sezóny, sme sa už bez obáv mohli pustiť do bádania na dne. Prednosť však dostala úprava vstupu […]

 • Lešták Ladislav
  by admin on 19. februára 2019 at 19:58

  V sobotu 16.2.2019 nás navždy opustil náš dlhoročný člen Ladislav Lešták. Posledná rozlúčka bude o 14:00 v Rakovnici. […]

 • Havranická jaskyňa
  by admin on 19. februára 2019 at 6:30

  V nedeľu 17. februára 2019 sme v trojici absolvovali prieskum Havranickej jaskyne a okolia. Pod Havraňou skalou už vykúkajú snežienky, v bezveternom slnečnom počasí bol výšlap k nej, príjemnou turistickou prechádzkou. […]

RSS OZNAMY CZ

Ostatné oznamy