UZNESENIE Z PREDSEDNÍCTVA SSS KONANÉHO DŇA 22. 3. 2024

bSSS2

  • Predsedníctvo prijíma správu o činnosti, správu o hospodárení a správu kontrolnej komisie za rok 2023.
  • Predsedníctvo ukladá výboru na požiadanie poskytnúť predsedom skupín a klubov SSS prehľad financovania uzatvárania a čistenia jaskýň v roku 2023.
  • Predsedníctvo ukladá výboru zlepšiť a pravidelne aktualizovať stránku SSS; M. Dankovi sa ponúkol na pomoc M. Zverka.
  • Predsedníctvo prijíma do SSS nový Speleoklub Nitra s predsedom T. Lánczosom po dohode medzi SK Tribeč a SK Nitra sprostredkovanej A. Lačným.
  • Predsedníctvo súhlasí s návrhom T. Fussgängera na vyznačovanie záznamov do členských preukazov SSS o absolvovaní školenia SRT.
  • Predsedníctvo berie na vedomie odstúpenie Ľ. Marekovej z kontrolnej komisie a jej nahradenie M. Zverkom, ktorý dostal štvrtý najväčší počet hlasov pri voľbe členov kontrolnej komisie na valnom zhromaždení 2022. Predsedníctvo ukladá výboru informovať členov SSS o takýchto zmenách ihneď, ako nastali.

Zapísal J. Psotka

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár