kluby

pozvánka na výbor SSS 7.6.2024 v LM

Zápisnica č. 8/2024 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 7.6.2024 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda: P. Holúbek Čestný predseda: J. Tulis Členovia výboru: P. Magdolen, P. Herich, B. Kortman, K. Kýška, P. Pokrievka Členovia kontrolnej komisie: Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka, M. Kudla Ospravedlnení: M. Budaj, A. Lačný, M. Pancuráková, M. Zverka, P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: 1. Ekonomická situácia SSS 2. Zhodnotenie zasadnutia predsedníctva 3. Spravodaj SSS 4. Centrálne podujatia (Jaskyniarsky týždeň vo Važci, meračský kurz, speleologická škola) 5. Rôzne (výročieČítaj ďalej …

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného dňa 1. 3. 2024 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda:  P. Holúbek Čestný predseda: J. Tulis Členovia výboru:  P. Magdolen, P. Herich, B. Kortman, K. Kýška, M. Budaj, P. Pokrievka Členovia kontrolnej komisie: Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka, M. Kudla, P. Ševčíková Ospravedlnení : A. Lačný, M. Pancuráková,Ľ. Mareková P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: 1. Spravodaj SSS2. Finančná situácia3. Príprava predsedníctva a Speleomítingu4. Rôzne Spravodaj č. 1/2024 soČítaj ďalej …