Redakcia sss.sk

bSSS2

Webstránka www.sss.sk je oficiálnou stránkou Slovenskej speleologickej spoločnosti. V prípade akýchkoľvek pripomienok, návrhov alebo podnetov z vašej strany, kontaktujte redakciu webu:

Zodpovedný redaktor:

Administrátor:

Ing. Michal Danko

e-mail: michal.danko@gmail.com