Speleologická škola SSS

Každý jaskyniar by mal mať základné znalosti o vzniku a vývoji krasu a jaskýň, ich špecifických vlastnostiach a vzácnych hodnotách, spôsoboch ich objavovania, skúmania a zachovávania ako neoceniteľného prírodného dedičstva pre budúce generácie. Tieto znalosti do mladých začínajúcich jaskyniarov vštepujú lektori Speleologickej školy SSS, školy, ktorá im umožňuje získať najnovšie teoretické, ale aj praktické speleologické poznatky. Tento cieľ sledovala Speleologická škola SSS od svojho prvého ročníka v roku 1986. Vtedy trvala 9 dní a vyučovalo sa na nej 14 predmetov.
Tento i ďalšie štyri ročníky postupne v rokoch 1987 až 1990 organizovala komisia SSS pre výchovu, resp. komisia pre speleologickú dokumentáciu (3. ročník). Poslucháči na záver absolvovali záverečné skúšky. Najviac, 20 členov Slovenskej speleologickej spoločnosti z 10 oblastných skupín SSS sa zúčastnilo na 5. ročníku, ktorý sa na dlhý čas stal posledným. V roku 2007 vznikla obnovená Speleologická škola SSS, ktorú organizovala SSS v spolupráci so Správou slovenských jaskýň. 6. ročník školy, ktorý sa konal v Pružine – Priedhorí, absolvovalo 25 jaskyniarov a jaskyniarok zo 14 skupín a klubov SSS. 7. ročník sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši a po dvojročnom hiáte, v roku 2010, 8. ročník v Liptovskom Jáne. Paralelne so Speleologickou školou SSS organizuje spoločnosť Lezecké dni a Mapovací kurz, čo viedlo k myšlienke transformácie komplexne zameranej školy na viacero samostatných kurzov. V roku 2011 prebiehal pod hlavičkou školy Terénny kurz na Krakovej holi a od tohto obdobia funguje škola formou výukových kurzov, ktorých účastníci získavajú osvedčenie o absolvovaní kurzu. Tu nájdete ďalšie informácie o Mapovacom kurze SSS a Lezeckých dňoch SSS.

zasadybezpecnosti 1

Do jaskyne nechoď sám. Upovedom niekoho na povrchu, kedy sa vrátite z akcie a čo robiť, ak sa v stanovenom čase nevrátite. Okrem spoľahlivého svetla si vezmi aj funkčné záložné svetlo. Do jaskyne choď primerane vystrojený – základom je prilba, pevná obuv a kombinéza. Oboznám sa vopred s jaskyňou, zisti možné riziká. Pri možnosti zaplavenia zisti predpoveď počasia a ak hrozí zatopenie, akciu odlož. V jaskyni dbaj na rady skúsenejších jaskyniarov, dodržuj pokyny vedúceho akcie, ak je určený. Po jaskyni sa pohybuj rozvážne, neohrozuj seba ani ostatných –Čítaj ďalej …

images thlogo

  15. – 17. november 2014;   Liptovský Mikuláš, Demänovská dolina; Martin Budaj a Pavel Herich V dňoch 15. – 17. novembra (sobota až pondelok – štátny sviatok) sa uskutoční základný meračský kurz a kurz kreslenia jaskýň pomocou programu Therion. Účastníci kurzu budú rozdelení do dvoch skupín podľa dosiaľ nadobudnutých schopností a vedomostí- prvá skupina sa bude zaoberať teóriou jaskynného meračstva, prácou s meračskými nástrojmi priamo v teréne, stabilizáciou meračských bodov, kreslením poľného náčrtu, atď., pričom po zdarnom zvládnutí základných postupov si osvojí aj základy práce v prostredíČítaj ďalej …

images phocagallery speleoskolasss 2013 25

V dňoch 26 -27. 10. 2013 náš klub organizoval speleo školu SSS . Kurzu okrem dvoch členov klubu sa zúčastnili 6 záujemcovia. Kurz bol zameraný na netradičné spôsoby sprístupňovania jaskýň za účelom trvalého výskumu jaskýň. Klub pripravil materiál na zhotovenie oceľového lanového rebríka, taktiež praktický realizoval aj demontáž 30 ročného rebríka v Starom Hrade v hĺbke 350m.   Frekventanti okrem pasívneho prístupu k ukážkam niektoré realizovali aj prakticky. Je len na škodu veci že sa prihlásilo len pár účastníkov, aj z toho museli poniektoríČítaj ďalej …

images logo detva

   Slovenská speleologická spoločnosť v spolupráci s klubom Speleo Detva Vás pozýva na:speleologickú školu zameranú na základný prieskum s praktickou činnosťou na našich pracoviskách v Systéme Hipmanových jaskýň. Prieskum bude zameraný na rôzne spôsoby sprístupňovania pracovísk v jaskyniach (Riečna priepasť -350m) Termín: 25. – 27. 10. 2013, zraz 25. 10. o 15 °° na parkovisku pri zotavovni ĎumbierMiesto: Liptovský JánČítaj ďalej …