Speleologická škola SSS

Každý jaskyniar by mal mať základné znalosti o vzniku a vývoji krasu a jaskýň, ich špecifických vlastnostiach a vzácnych hodnotách, spôsoboch ich objavovania, skúmania a zachovávania ako neoceniteľného prírodného dedičstva pre budúce generácie. Tieto znalosti do mladých začínajúcich jaskyniarov vštepujú lektori Speleologickej školy SSS, školy, ktorá im umožňuje získať najnovšie teoretické, ale aj praktické speleologické poznatky. Tento cieľ sledovala Speleologická škola SSS od svojho prvého ročníka v roku 1986. Vtedy trvala 9 dní a vyučovalo sa na nej 14 predmetov.
Tento i ďalšie štyri ročníky postupne v rokoch 1987 až 1990 organizovala komisia SSS pre výchovu, resp. komisia pre speleologickú dokumentáciu (3. ročník). Poslucháči na záver absolvovali záverečné skúšky. Najviac, 20 členov Slovenskej speleologickej spoločnosti z 10 oblastných skupín SSS sa zúčastnilo na 5. ročníku, ktorý sa na dlhý čas stal posledným. V roku 2007 vznikla obnovená Speleologická škola SSS, ktorú organizovala SSS v spolupráci so Správou slovenských jaskýň. 6. ročník školy, ktorý sa konal v Pružine – Priedhorí, absolvovalo 25 jaskyniarov a jaskyniarok zo 14 skupín a klubov SSS. 7. ročník sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši a po dvojročnom hiáte, v roku 2010, 8. ročník v Liptovskom Jáne. Paralelne so Speleologickou školou SSS organizuje spoločnosť Lezecké dni a Mapovací kurz, čo viedlo k myšlienke transformácie komplexne zameranej školy na viacero samostatných kurzov. V roku 2011 prebiehal pod hlavičkou školy Terénny kurz na Krakovej holi a od tohto obdobia funguje škola formou výukových kurzov, ktorých účastníci získavajú osvedčenie o absolvovaní kurzu. Tu nájdete ďalšie informácie o Mapovacom kurze SSS a Lezeckých dňoch SSS.

thlogo

  15. – 17. november 2014;   Liptovský Mikuláš, Demänovská dolina; Martin Budaj a Pavel Herich V dňoch 15. – 17. novembra (sobota až pondelok – štátny sviatok) sa uskutoční základný meračský kurz a kurz kreslenia jaskýň pomocou programu Therion. Účastníci kurzu budú rozdelení do dvoch skupín podľa dosiaľ nadobudnutých schopností a vedomostí- prvá skupina sa bude zaoberať teóriou jaskynného meračstva, prácou s meračskými nástrojmi priamo v teréne, stabilizáciou meračských bodov, kreslením poľného náčrtu, atď., pričom po zdarnom zvládnutí základných postupov si osvojí aj základy práce v prostredí Therionu. Skupina druhá sa bude prednostne zaoberať teóriou a kreslením digitálnych máp jaskýň v Therione.  Čítaj ďalej …

25

V dňoch 26 -27. 10. 2013 náš klub organizoval speleo školu SSS . Kurzu okrem dvoch členov klubu sa zúčastnili 6 záujemcovia. Kurz bol zameraný na netradičné spôsoby sprístupňovania jaskýň za účelom trvalého výskumu jaskýň. Klub pripravil materiál na zhotovenie oceľového lanového rebríka, taktiež praktický realizoval aj demontáž 30 ročného rebríka v Starom Hrade v hĺbke 350m.   Frekventanti okrem pasívneho prístupu k ukážkam niektoré realizovali aj prakticky. Je len na škodu veci že sa prihlásilo len pár účastníkov, aj z toho museli poniektorí odísť skôr kôli iným povinnostiam a montáž s ukážkou nového rebríka zostala v podstate na tých čo to robia bežne. Ale aj tak sa chcem poďakovať za účasťČítaj ďalej …

logo-detva

   Slovenská speleologická spoločnosť v spolupráci s klubom Speleo Detva Vás pozýva na:speleologickú školu zameranú na základný prieskum s praktickou činnosťou na našich pracoviskách v Systéme Hipmanových jaskýň. Prieskum bude zameraný na rôzne spôsoby sprístupňovania pracovísk v jaskyniach (Riečna priepasť -350m) Termín: 25. – 27. 10. 2013, zraz 25. 10. o 15 °° na parkovisku pri zotavovni ĎumbierMiesto: Liptovský JánČítaj ďalej …

    Keď sa na zasadnutí výboru vo februári 2011 a následne na jar na predsedníctve predniesol návrh na pokračovanie Speleologickej školy SSS formou tematických kurzov, bol som presvedčený, že takáto forma vzdelávania našich jaskyniarov môže priniesť vzostup úrovne vedomostí a praktických skúseností jej frekventantov. Potvrdili to už tohtoročné Lezecké dni SSS v Mojtínskom krase, ktoré ukázali, že členovia skupín a klubov SSS majú o jaskyniarsky výcvik záujem.     Kurz speleoškoly zameraný na základy speleologického prieskumu sa uskutočnil v dňoch 2. – 4. septembra 2011 a zabezpečil ho klub Speleo Detva priamo na jeho pracoviskách na Krakovej holi v Nízkych Tatrách. Na kurze sa zúčastnilo 6Čítaj ďalej …