Iné kontakty

» Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa slovenských jaskýň:
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš (pracovisko Rimavská Sobota, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota), 044 552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk

Odbor výskumu a ochrany jaskýň

doc. RNDr. Bella Pavel, PhD., – vedúci odboru, geomorfológ, 044 55 36 241, e-mail: bella@ssj.sk

Oddelenie výskumu, monitoringu a dokumentácie

Ing. Gažík Peter, – vedúci oddelenia, špecialista GIS, 044/5536 171, e-mail: gazik@ssj.sk

Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne

RNDr. Gáal Ľudovít, PhD., – vedúci oddelenia, geológ, 047/5811 528, e-mail: gaal@ssj.sk

Speleologická strážna služba – koordinátori:
Paľko Staník (severné a západné Slovensko), tel.: 0903 256 953, stanik@ssj.sk
Igor Balciar (južné a východné Slovensko), tel.: 0904 862 248, balciar@ssj.sk

ďalšie kontakty na www.ssj.sk

» Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva:
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; pracovisko Košice: Ďumbierska 26, 040 01 Košice
Ing. Peter Holúbek, tel.: 044 552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
Gabriel Lešinský, tel.: 055 633 30 23, 0905 650 216
Web: www.smopaj.sk

» Speleoškola
Web: www.speleoskola.ske-mail: info@speleoškola.sk
Mgr. Alexander Lačný – Speleoklub Trnava, tel.: 0908/895 769, e-mail: sasol@speleott.sk

RNDr. Peter Magdolen, PhD. – Speleo Bratislava, tel.: 0904/141 186, e-mail: magdolen@fns.uniba.sk

Jaskyne sprístupnené speleologickou vodcovskou službou:

» Krásnohorská jaskyňa:
RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
Tel.: 058 734 34 26, 0905 412 048
E-mail: stankov@ke.psg.sk
Web:  www.unesco.eu.sk

» Jaskyňa mŕtvych netopierov:
Milan Štéc, Hronec 312, 976 45 Hronec
Tel.: 048 617 54 28, 0905 135 535
E-mail: jmn@nextra.sk
Web: www.jmn.sk

» Jaskyňa Zlá diera:
Rudolf Košč, Exnárova 33 080 01 Prešov
Tel: 051 775 18 67, 0905 237 565
Email: kosc@zladiera.sk
Web: www.zladiera.sk

» Stanišovská jaskyňa:
Ing. Peter Holúbek, Liptovské Behárovce č. 53, 032 21 Liptovské Behárovce
Tel.: 044 547 72 38, 044 552 51 74, 0904 333 613
E-mail: holubek@smopaj.sk, peholubek@yahoo.sk
Web: www.stanisovska.sk

» Bojnická hradná jaskyňa:
web: www.bojnicecastle.sk

» Prepoštská jaskyňa:
web: www.muzeumpraveku.sk

» Verejnosti voľne prístupné jaskyne na Slovensku:
web: www.ssj.sk/jaskyne/volne-pristupne/

» Speleoterapia v jaskyniach na Slovensku:
web: http://speleofinal.webnode.sk/

» Česká speleologická společnost:
Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3

tel.: 00420 2-830 69 234
sekretariát: Ing. Veronika Vlčková, CSc., tel.: 00420 607 692 842,
E-mail: veronika_vlckova@nature.cz
Web: ww.speleo.cz