Knižnica

Slovenská speleologická literatúra

Slovenskú speleologickú literatúru reprezentujú tri základné periodiká: Spravodaj SSS, Slovenský kras a Aragonit.

Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti začal vychádzať roku 1970 a dnes máme v rukách jeho 51. ročník. Vydáva ho Slovenská speleologická spoločnosť a vychádza štyrikrát do roka. Raz za štyri roky vychádza pri príležitosti kongresu Medzinárodnej speleologickej únie jedno číslo v anglickom jazyku (Bulletin of the Slovak Speleological Society). Časopis je zameraný na výsledky základného jaskyniarskeho prieskumu, výskumu a meraní v slovenských jaskyniach, ale aj na objavy slovenských jaskyniarov počas expedícií v zahraničí.

Múzeum slovenského krasu začalo roku 1958 vydávať zborník múzea s názvom Slovenský kras. Dnes je z neho odborný časopis, vychádzajúci dvakrát do roka, s podtitulom Acta Carsologica Slovaca. Nástupcom MSK je v súčasnosti Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktoré časopis vydáva spolu so Správou slovenských jaskýň. Za 57 ročníkov vydávania sa v 66-tich číslach časopisu publikovali stovky odborných a vedeckých príspevkov, ako aj speleologických a karsologických správ. Dlhé roky bol Slovenský kras zborníkom vychádzajúcim raz do roka, no od roku 2008 vychádza ako časopis dvakrát ročne s občasnými mimoriadnymi číslami (supplementum).

Tretím časopisom slovenskej speleológie je Aragonit, ktorý bol pôvodne koncipovaný ako ročenka Správy slovenských jaskýň. Od roku 2007 je recenzovaný a od roku 2008 sa z neho stal odborný časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne a uverejňuje nielen výsledky profesionálneho výskumu, ale aj správy zo života sprístupnených jaskýň či pôsobenia dobrovoľných jaskyniarov.

books 2562331 1920

Copyright © Slovenská speleologická spoločnosť / Slovak Speleological Society Preberanie alebo ďalšie šírenie elektronickej formy Spravodaja SSS vrátane jednotlivých článkov, fotografií, mapových plánov a iných ilustrácií bez predchádzajúceho súhlasu redakcie webovej stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti je zakázané! Odporúčania pre autorov Spravodaja SSS Vyhľadavanie v PDF publikovaných na SSS Špeciálne čísla Spravodaja Spravodaj SSSČítaj ďalej …

kras

Vedecký karsologický a speleologický časopis začal sa vydávať ako zborník Múzea slovenského krasu, dnes odborný časopis vydávaný Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Správou slovenských jaskýň Slovenský kras s podtitulom Acta Carsologica Slovaca. Časopis vychádza od roku 1958 a obsahuje stovky príspevkov s jaskyniarskou a karsologickou tematikou https://issuu.com/dankez/stacks/b5ff88822bc94f3cafc2e242c803064bČítaj ďalej …

Záujemci o jaskyniarstvo a speleológiu majú často k dispozícii veľké množstvo literatúry, no nevedia z ktorej strany sa do nej „zahryznúť“. V čase publikácie nových kníh alebo časopisov sa spravidla píšu recenzie, predstavujúce krátke rešerše, zhodnotenia a odporúčania čitateľov smerované verejnosti. V tejto sekcii vám ponúkame viacero recenzií speleologickej literatúry z domova i zo zahraničia.Čítaj ďalej …