Audy

sss

Na valnom zhromaždení delegáti prijali správu o činnosti za predchádzajúce volebné obdobie, prijali správu o hospodárení a správu Kontrolnej komiesie. Na základe návrhov SSS udelila zlatú medailu: Milošovi Greiselovi za prieskum a dokumentáciu Stratenskej jaskyne Karolíne Danielovej za prieskum  a dokumentáciu Stratenskej jaskyne a ochranu  krasových javov Milanovi  Štécovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku Pavlovi Bellovi za prínos k vedeckému výskumu jaskýň Ľubomírovi Plučinskému za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku Martinovi Slukovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku Štefanovi Mlynárikovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku striebornú medailu: Jánovi Vajsovi, in memoriam za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku Bartolomejovi Šturmanovi, in memoriam za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku Ivanovi Račkovi, in memoriam za prínos k organizovianiu záchranyČítaj ďalej …

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konanéhodňa 16. júna 2017 v Liptovskom MikulášiPrítomní:Predseda – P. HolúbekČlenovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, Z. HochmuthČlenovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. MajerníčkováOstatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, P. Pokrievka st., predseda SK Malá Fatra Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík, P. Magdolen P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: 1.       Návrhy T. Fussgängera (13.00-13.10)2.       Speleomítng, zhrnutie podujatia, finančné vyhodnotenie, návrhy, postrehy3.       Kontrola plnenia úloh z výboru konaného dňa 24. 2. 2017 a predsedníctva: -poistenie,-usmernenie pre vznik nových skupín,-dodržiavanie termínov,-zmena stanov bod 16,-súlad s HZS,-doména 4.       Spravodaj SSS 2/2017 a číslo do Austrálie 5.      Čítaj ďalej …

Prítomní:Predseda – P. HolúbekČlenovia výboru – P. Magdolen, B. Kortman, J, Tulis, P. Herich,P. Pokrievka ml., Z. Hochmuth, M. JagerčíkČlenovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič, P. StrečanskýOstatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, P. Cvacho, M. BrežnýP. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru. Na úvod zagratuloval B. Kortmančestnému predsedovi J. Tulisovi k jeho 80. narodeninám.   Program:1. Kontrola úloh z výboru konaného dňa 5. 12. 20152. Príprava zasadnutia predsedníctva SSS a Speleomítingu3. Realizácia projektov4. Jaskyniarsky týždeň a ostatné podujatia SSS5. Spravodaj SSS6. Rôzne  Čítaj ďalej …

SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ Vás pozýva   dňa 28. marca 2015 o 9.00 hodine do Domu kultúry vo Svite na celoslovenské stretnutie jaskyniarov  SPELEOMÍTING 2 0 1 5 Na podujatí budú prezentované aktuálne výsledky prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i  vo svete a zaujímavosti z oblasti speleológie.  V piatok 27. marca 2015 o 13.00 hodine sa uskutoční PREDSEDNÍCTVO S S S v ubytovacom zariadení Skala vo Svite. Prihláška                                                                             Buletín  si môžte stiahnuť tu:                                                                                     PROGRAM SPELEOMÍTINGU: objavy členov SSS v Slovenskej republike nové objavy v zahraničí expedície, poznávacie cestyČítaj ďalej …