Činnosť SSS

pozvánka na výbor SSS 7.6.2024 v LM

Zápisnica č. 8/2024 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 7.6.2024 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda: P. Holúbek Čestný predseda: J. Tulis Členovia výboru: P. Magdolen, P. Herich, B. Kortman, K. Kýška, P. Pokrievka Členovia kontrolnej komisie: Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka, M. Kudla Ospravedlnení: M. Budaj, A. Lačný, M. Pancuráková, M. Zverka, P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: 1. Ekonomická situácia SSS 2. Zhodnotenie zasadnutia predsedníctva 3. Spravodaj SSS 4. Centrálne podujatia (Jaskyniarsky týždeň vo Važci, meračský kurz, speleologická škola) 5. Rôzne (výročieČítaj ďalej …

pozvánka na výbor SSS 7.6.2024 v LM

Vážení členovia výboru a kontrolnej komisie, pozývam Vás na zasadnutie výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2024 o 13:00 hod. na sekretariáte SSS. Program 1. Ekonomická situácia, 2. zhodnotenie predsedníctva,3. Spravodaj SSS, 4. centrálne podujatia (meračský kurz, speleologická škola), Jaskyniarsky týždeň vo Važci, 5. rôzne (výročie rakúskej speleologickej spoločnosti, centrálna výnimka). S pozdravom Peter HolúbekČítaj ďalej …

cislo 64 a na pozadi hory

Po dohode jaskyniarskych skupín z Liptova (Červené vrchy, Chočské vrchy, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš a Nicolaus) sa uskutoční v plánovanom termíne 31. 7. – 4. 8. 2024 jaskyniarsky týždeň vo Važci. Exkurzie budú zamerané na Važecký kras, Malužinú, Demänovskú a Jánsku dolinu, Podtatranskú kotlinu a Chočské vrchy. Ubytovanie bude zabezpečená v 2 a 4 posteľových izbách (kapacita 60 osôb), ktoré si treba rezervovať čím skôr na telefónnom čísle 0917848837 (Tibor Debnár). V zariadení je kuchynka a večer sa plánuje na objednávku nosiť teplé jedlo. Podujatie je vhodné ajČítaj ďalej …