Zoznam oblastných skupín

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 52 klubov a skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti so sídlom v Liptovskom Mikuláši. V nich je organizovaných 898 jaskyniarov a jaskyniarok, pochádzajúcich najmä z oblastí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti jaskýň. Nižšie sa nachádza adresár s kontaktmi na predsedov jednotlivých jaskyniarskych skupín a klubov SSS. Rozmiestnenie jaskyniarskych skupín a klubov v rámci Slovenska nájdete tu.

stav k 1. 7. 2018

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RJAxybt9HmwR6Cl_6JKYXljmP3yShfbqu6wRbMSjnmw/edit?usp=sharing