expedícia

bSSS2

Predovšetkým treba poďakovať všetkým našim členom a  priaznivcom za prácu a jaskyniarske aktivity v tomto období. Aktivity členov spoločnosti (v roku 2017 evidovaných 898) organizovaných v 52 oblastných skupinách a kluboch plošne pokrývali nielen krasové oblasti po celom území Slovenska, ale pôsobili sme aj u susedov, v Európe i na iných kontinentoch.   Výbor V tomto období pracoval výbor spoločnosti (P. Holúbek, B. Kortman, P. Magdolen, Z. Hochmuth, P. Pokrievka ml., P. Herich, M. Jagerčík) a kontrolná komisia (P. Strečanský, I. Demovič, G. Majerníčková) na riadení života SSS. Výbor, ktorý je výkonným a  riadiacim orgánom, sa v  tomto období zišiel na sekretariáte SSS v  Liptovskom Mikuláši 13-krát. Riešili sa na ňom problémy, ktoréČítaj ďalej …

Radavac – Kosovo Česko-Slovenská expedícia jaskyniarov do Kosova. Prevažne sa skúmalo v jaskyni Radavc. Bolo zmapovaných niekoľko stoviek metrov, objavená priepasť a niekoľko menších jaskýň v okolí Radavca. https://plus.google.com/photos/+Os%C4%8Cachtice/albums/6103566696676872817   Zugo – Hučiaca vyvieračka Krásna akcia. Bohužiaľ na tejto akcii povedal môj fotoaparát svoj koniec. Dúfam, že sa vám jeho posledné fotky zapáčia. Zazvonil zvonec a s fotkami byl konec 😉 https://plus.google.com/photos/+Os%C4%8Cachtice/albums/6103406605538166209Čítaj ďalej …

  Zápisnica č. 2/2014 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného dňa 19. septembra 2014 v Liptovskom Mikuláši   Prítomní: Predseda – P. Holúbek Členovia výboru – P. Magdolen, B. Kortman, J, Tulis, M. Jagerčík, P. Herich,                                   P. Pokrievka ml. Členovia kontrolnej komisie – P. Strečanský, G. Majerníčková, I. Demovič Ostatní prítomní – M. Budaj, M. Strmenská – zapisovateľka P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru s týmto programom: 1. Kontrola úloh zo zasadnutia výboru dňa 30. 4. 2014 2. Zhodnotenie podujatí (jaskyniarsky týždeň, speleologická škola, speleofotografia) 3. Podujatie v Martine k 70. výr. organiz. jaskyniarstva a odhalenie pamät. tabule v r. 2015 4. Sekretariát, upratovanie spravodajov,Čítaj ďalej …