Rebríčky jaskýň

Aktualizované rebríčky najhlbších a najdlhších slovenských jaskýň k 1.4.2013 spracoval Ján Tencer (SK SSS Cassovia). Údaje sú v metroch. Tučne sádzané sú tie lokality, na ktorých došlo k zmenám. Zdroj: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 1/2013 Najhlbšie jaskyne sveta si môžete prezriet na internetovej stránke  www.caverbob.com , ktoré zostavuje Bob Gulden z NSS.

bSSS2

2024202120202017 2024 1. Systém Hipmanových jaskýň Nízke Tatry Demänovské vrchy 499 2. Javorinka Východné Tatry Vysoké Tatry 480 3. Mesačný tieň Východné Tatry Vysoké Tatry 451 4. Skalistý potok Slovenský kras Jasovská planina 376 5. Jaskyňa mŕtvych netopierov Nízke Tatry Ďumbier 324 6. Javorová priepasť Nízke Tatry Demänovské vrchy 313 7. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných Nízke Tatry Demänovské vrchy 284 8. Čiernohorský jaskynný systém Východné Tatry Vysoké Tatry 232 9. Systém Stratenskej jaskyne Spišsko-gemerský kras Slovenský raj 210Čítaj ďalej …

bSSS2

2020 2017 Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny v porovnaní s minulým rokom. *Za dĺžkovým údajom jaskyne Mesačný tieň je údaj z pokračujúceho revízneho merania a vytvárania stabilizovaného meračského polygónu.Čítaj ďalej …