Rebríčky jaskýň

Aktualizované rebríčky najhlbších a najdlhších slovenských jaskýň k 1.4.2013 spracoval Ján Tencer (SK SSS Cassovia). Údaje sú v metroch. Tučne sádzané sú tie lokality, na ktorých došlo k zmenám. Zdroj: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 1/2013 Najhlbšie jaskyne sveta si môžete prezriet na internetovej stránke  www.caverbob.com , ktoré zostavuje Bob Gulden z NSS.

bSSS2

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny v porovnaní s minulým rokom. *Za dĺžkovým údajom jaskyne Mesačný tieň je údaj z pokračujúceho revízneho merania a vytvárania stabilizovaného meračského polygónu.Čítaj ďalej …