speleo

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného dňa 1. 3. 2024 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda:  P. Holúbek Čestný predseda: J. Tulis Členovia výboru:  P. Magdolen, P. Herich, B. Kortman, K. Kýška, M. Budaj, P. Pokrievka Členovia kontrolnej komisie: Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka, M. Kudla, P. Ševčíková Ospravedlnení : A. Lačný, M. Pancuráková,Ľ. Mareková P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: 1. Spravodaj SSS2. Finančná situácia3. Príprava predsedníctva a Speleomítingu4. Rôzne Spravodaj č. 1/2024 soČítaj ďalej …

bSSS2

64. Jaskyniarsky týždeň SSS sa uskutoční v Slovenskom raji (Podlesok) – Turistický raj. Dátum: 31. 07. 2024 – 4. 8. 2024. Organizátor: Speleologický klub Slovenský raj Spišská Nová Ves, Sloveská speleologická spoločnosť Liptovský Mikuláš. Ing. Ján Tulis, predseda SKSR, sekretariát SSS. http://www.speleoraj.sk/Čítaj ďalej …