V roku 1991 po Valnom zhromaždení SSS bol zvolený nový Výbor SSS. Tu sa zrodila myšlienka usporadúvat stretnutia jaskyniarov nielen na celoslovenských jaskyniarskych týždnoch, kde sa môže prezentovat len jaskyniarska skupina poriadajúca JT, ale dať možnosť pochváliť sa so svojimi celoročnými úspechmi všetkým skupinám a klubom na Slovensku – vymeniť si skúseností. Tento návrh dala O. Turócziová (dnes O. Mihálová) z SK SSS Slovenský raj, ktorá súhlasila s tým, že sa pokúsi túto akciu zorganizovať. Začiatky boli nelahké, ale výhodou bola podpora zamestnávatela organizátorky vo Svite, ktorý až podnes jej vychádza v ústrety. To vysvetluje prečo sa Speleomíting koná práve vo Svite.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1999

1993