portret1

Ing. Pavol Kočiš

sa narodil 11. júna 1966 v Košiciach. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti sa zaoberá servisom zdravotníckej techniky. S fotografiou sa vážnejšie zaoberá od vysokoškolských štúdií. Svojou tvorbou sa každoročne prezentuje na členských a prezentačných prehliadkach Fotoklubu NOVA Košice, ktorého je členom od roku 2001, v súčasnosti je jeho predsedom. Jeho fotografie sa pravidelne objavujú na súťažno-výstavných podujatiach regionálneho, celoštátneho i medzinárodného významu ( AMFO, Slovensko moje, Digifoto Galanta, Strom i Fotofórum Ružomberok, Premfoto Oradea a Bucovina Mileniul III Suceava v Rumunsku, Trierenberg Super Circuit a Al Thani v Rakúsku, Digital Photo Contest vo Francúzsku, …).

V roku 2006 bola vystavená v Košiciach jeho autorská kolekcia Zabudnutí Slováci, neskôr aj v Şinteu a v Nadlacu v Rumunsku, aj v poľskom Krosne. Vo februári 2007 vyšla knižka s názvom Obloha v ľuďoch rozliata s fotografiami autora a básňami Ondreja Štefanka.

V roku 2010 prezentoval autor jaskyniarsku fotografiu autorskou výstavou Čaro podzemia vo Fotogalérii NOVA v Košiciach. V tejto oblasti je potrebné spomenúť jeho úspechy v súťažiach Speleofotografia v Liptovskom Mikuláši, Speoarta a Fotografie anului in speologie v Rumunsku, Konkurs fotografii jaskiniovej v Poľsku, The Speleo Photo of the year v Litve, Peščerite i nie v Bulharsku a Czech Speleo Photo.

V roku 2009 získal medzinárodný fotografický titul AFIAP. Kontakt: mobil: 0904 492 472, e-mail: pavol.kocis@cnet.sk

, Pavol Kočiš, Slovenská speleologická spoločnosť
Jasovská jaskyňa
, Pavol Kočiš, Slovenská speleologická spoločnosť
Drienovecká jaskyňa
, Pavol Kočiš, Slovenská speleologická spoločnosť
Rumúnske jaskyne