Jaskyniarska literatúra

Záujemci o jaskyniarstvo a speleológiu majú často k dispozícii veľké množstvo literatúry, no nevedia z ktorej strany sa do nej „zahryznúť“. V čase publikácie nových kníh alebo časopisov sa spravidla píšu recenzie, predstavujúce krátke rešerše, zhodnotenia a odporúčania čitateľov smerované verejnosti. V tejto sekcii vám ponúkame viacero recenzií speleologickej literatúry z domova i zo zahraničia.Čítaj ďalej …

V zahraničí vychádza každoročne množstvo speleologickej literatúry, z ktorej vyberáme on-line dostupné tituly, aké sa možno zídu aj slovenským speleológom:   International Journal of Speleology (International Union of Speleology – UIS)   Acta Carsologica (Karst Research Institute ZRC SAZU, Slovinsko)   The Journal of Cave and Karst Studies (National Speleological Society, Alabama, USA)   Спелеология и Карстология (Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского – Украинский Институт спелеологии и карстологии МОН и НАН Украины, Ukraina)    tituly z dielne jaskyniarov Európskej speleologickejČítaj ďalej …

V súčasnosti je na internete dostupných niekoľko ďalších titulov literatúry, ktoré môžu byť pre záujemcov z radov jaskyniarov užitočné. Od roku 1996 usporadúva Správa slovenských jaskýň v dvojročných intervaloch vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Referáty z konferencií boli spočiatku vydávané v rovnomenných zborníkoch referátov a od roku 2007 vychádzali príspevky z konferencií v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Slovensko v minulosti hostilo viacero konferencií, sympózií, kolokvií, ale aj speleologicky orientovaných kongresov medzinárodného charakteru. Zborníky referátovČítaj ďalej …