Kategória: Jaskyniarska literatúra

Záujemci o jaskyniarstvo a speleológiu majú často k dispozícii veľké množstvo literatúry, no nevedia z ktorej strany sa do nej “zahryznúť”. V čase publikácie nových kníh alebo časopisov sa spravidla píšu recenzie, predstavujúce krátke rešerše, zhodnotenia a odporúčania čitateľov smerované verejnosti. V tejto sekcii vám ponúkame viacero recenzií speleologickej literatúry z domova i zo zahraničia.Čítaj ďalej …

V zahraničí vychádza každoročne množstvo speleologickej literatúry, z ktorej vyberáme on-line dostupné tituly, aké sa možno zídu aj slovenským speleológom:   International Journal of Speleology (International Union of Speleology – UIS)   Acta Carsologica (Karst Research Institute ZRC SAZU, Slovinsko)   The Journal of Cave and Karst Studies (National Speleological Society, Alabama, USA)   Спелеология и Карстология (Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского – Украинский Институт спелеологии и карстологии МОН и НАН Украины, Ukraina)    tituly z dielne jaskyniarov Európskej speleologickej federácie (La Fédération Spéléologique Européenne)        Čítaj ďalej …

Na stránkach sss.sk prinášame zoznam literatúry, ktorý bol použitý pri zostavovaní Zoznamu jaskýň Slovenskej republiky (2007). Zoznam literatúry je výňatkom z práce Bella P. – Hlaváčová I. & Holúbek P. (eds.), 2007: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 20.6.2007). Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – Správa slovenských jaskýň & Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, 364 s. a obsahuje na 130 stranách manuskriptu celkovo 3215 literárnych prameňov.    V súčasnosti je na internete dostupných niekoľko ďalších titulov literatúry, ktoré môžu byť pre záujemcov z radov jaskyniarov užitočné.   Od roku 1996 usporadúva Správa slovenských jaskýň v dvojročných intervaloch vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Výskum, využívanie a ochrana jaskýň.Čítaj ďalej …