Slovenská speleologická literatúra

Na stránkach sss.sk prinášame zoznam literatúry, ktorý bol použitý pri zostavovaní Zoznamu jaskýň Slovenskej republiky (2007). Zoznam literatúry je výňatkom z práce Bella P. – Hlaváčová I. & Holúbek P. (eds.), 2007: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 20.6.2007). Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – Správa slovenských jaskýň & Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, 364 s. a obsahuje na 130 stranách manuskriptu celkovo 3215 literárnych prameňov. 

 

V súčasnosti je na internete dostupných niekoľko ďalších titulov literatúry, ktoré môžu byť pre záujemcov z radov jaskyniarov užitočné.

 

Od roku 1996 usporadúva Správa slovenských jaskýň v dvojročných intervaloch vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Referáty z konferencií boli spočiatku vydávané v rovnomenných zborníkoch referátov a od roku 2007 vychádzali príspevky z konferencií v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Slovensko v minulosti hostilo viacero konferencií, sympózií, kolokvií, ale aj speleologicky orientovaných kongresov medzinárodného charakteru. Zborníky referátov z nich môžte nájsť tu, príspevky z kongresu ISCA (Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň) tu.

 

V roku 2007 vydali jaskyniari v žilinskom kraji publikáciu Jaskyniar (2007), ktorá mala byť ich ročenkou. Ďalšie číslo však vyšlo až v roku 2010 v réžii jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec: Jaskyniar (2010), Jaskyniar (2011).

 

Spločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) vydáva odborný časopis Vespertilio, ktorého 6. číslo bolo koncipované ako katalóg zimovísk netopierov na Slovensku.

 

{loadposition lit}

 

 

Facebook komentár

Komentár WEB

2 komentáre

  1. Nemôžem alebo neviem tu nájsť knihu”Problémy speleologického výskumu vodných tokov…. Bola dostupná v pôvodnej stránke. Kde robím chybu?
    Z.Hochmuth

  2. Author

    Dobrý deň, kliknite si na položku ostatná jaskyniarska literatúra

Pridaj komentár