Slovenská speleologická literatúra

V súčasnosti je na internete dostupných niekoľko ďalších titulov literatúry, ktoré môžu byť pre záujemcov z radov jaskyniarov užitočné.

Od roku 1996 usporadúva Správa slovenských jaskýň v dvojročných intervaloch vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Referáty z konferencií boli spočiatku vydávané v rovnomenných zborníkoch referátov a od roku 2007 vychádzali príspevky z konferencií v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Slovensko v minulosti hostilo viacero konferencií, sympózií, kolokvií, ale aj speleologicky orientovaných kongresov medzinárodného charakteru. Zborníky referátov z nich môžte nájsť tu, príspevky z kongresu ISCA (Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň) tu.

V roku 2007 vydali jaskyniari v žilinskom kraji publikáciu Jaskyniar (2007), ktorá mala byť ich ročenkou. Ďalšie číslo však vyšlo až v roku 2010 v réžii jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec Jaskyniar (2010 – 2012) a neskôr časopis plynule prešiel do ročenky Jaskyne a hory (2013 – 2019)

Spločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) vydáva odborný časopis Vespertilio, ktorého 6. číslo bolo koncipované ako katalóg zimovísk netopierov na Slovensku.

Zoznam literatúry k 31.12.2017

Celý zoznam jaskýň Slovenskej republiky je prístupný na stránke Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva >> link <<

5 komentárov

 1. Nemôžem alebo neviem tu nájsť knihu“Problémy speleologického výskumu vodných tokov…. Bola dostupná v pôvodnej stránke. Kde robím chybu?
  Z.Hochmuth

 2. Author

  Dobrý deň, kliknite si na položku ostatná jaskyniarska literatúra

 3. Zas nemôžem nájsť tú moju knihu ”Problémy speleologického výskumu vodných tokov….“ Stratila sa niekde „Ostatná speleologická literatúra ? Z.Hochmuth

 4. Pardón, našiel som to na:
  https://issuu.com/dankez/stacks/3421717ece1b4e0885aa60453f15c742
  ale to nie je dobré riešenie, lebo takto sa k tomu málokto prehryzie.. Je to totiž to najcennejšie čo by malo byť na stránke SSS, teda niekde hore a nie zakutrané tak aby to nik nevedel nájsť. Navrhujem prehodiť.
  ZH

  1. Author

   V kategóriách na ľavej strane stránky to nie je skúsim to napraviť keďže sa to nachádza iba v hornom menu.

Comments are closed.