XX. VALNÉ  ZHROMAŽDENIE, SPELEOMÍTING, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 6. – 7. máj 2022

bSSS2

Na valnom zhromaždení delegáti prijali správu o činnosti za predchádzajúce volebné obdobie, prijali správu o hospodárení a správu Kontrolnej komiesie. Na základe návrhov SSS udelila

zlatú medailu:

Milošovi Greiselovi za prieskum a dokumentáciu Stratenskej jaskyne

Karolíne Danielovej za prieskum  a dokumentáciu Stratenskej jaskyne a ochranu  krasových javov

Milanovi  Štécovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Pavlovi Bellovi za prínos k vedeckému výskumu jaskýň

Ľubomírovi Plučinskému za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Martinovi Slukovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Štefanovi Mlynárikovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

striebornú medailu:

Jánovi Vajsovi, in memoriam za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Bartolomejovi Šturmanovi, in memoriam za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Ivanovi Račkovi, in memoriam za prínos k organizovianiu záchrany v jaskyniach

Štefanovi Labudovi,  za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

 Petrovi Schusterovi, za prieskum dokumentáciu a ochranu Stratenskej jaskyne

 Petrovi Smatanovi, za prieskum dokumentáciu a ochranu Stratenskej jaskyne

 Ľubomírovi Vincemu, za aktívny prieskum jaskýň

 Jánovi Kasákovi, za digitalizáciu spravodajov SSS

Ladislavovi Benedekovi, in memoriam za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

     Čestné uznanie, 70 rokov

Rudolfovi Klemovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Michalovi Zacharovovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Vladimírovi Kleinovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Deziderovi Kravčukovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Otakarovi Kúdelovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Jiřímu Audymu,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Jánovi Galbovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Františkovi Radingerovi  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Jozefovi Knapovi  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Čestné uznanie

Zdenkovi Hochmuthovi  za digitalizáciu spravodajov SSS

Ľubošovi Cibulovi za jaskynirsku aktivitu v Stratenskej jaskyni                

Tomášovi Hovorkovi za jaskyniarsku aktivitu v Stratenskej jaskyni

Matoušovi Smatanovi za jaskyniarsku aktivitu v Stratenskej jaskyni

Petrovi Vášovi za jaskyniarsku aktivitu v Stratenskej jaskyni

Norbertovi Lackovi  za nález pozostatkov mamuta v jaskyni Domica

Delegáti XX. Valného zhromaždenia (zaregistrovaných bolo 131 zástupcov skupín a klubov) zvolili do

Kontrolnej komisie A. Lačného, Ľ. Marekovú a M. Pancurákovú. Zvolení sa dohodli že predsedom KK bude Alexander Lačný.

Do Výboru SSS boli zvolení: P. Herich, P. Pokrievka, B. Kortman, L. Vlček, K. Kýška a P. Magdolen.  

Za predsedu SSS bol zvolený P. Holúbek.

Nasledujúci deň sa uskutočnil SPELEOMÍTING 2022, ktorého sa záčastnilo cez 100 záujemcov.

Za aktivity v predchádzajúcom období boli ocenení:

Speleoklub Trnav za objav, prieskum a dokumentáciu Vajsáblovej priepasti v Malých Karpatoch

Speleoklub Drienka za objav Polnočnej jaskyne v Rumunsku

Ján Blaho s podporným družstvom za prepojenie Suchej a Mokrej diery vo Vysokých Tatrách vodnou cestou

Odznelo 11 prednášok z ktorých si účastníci vybrali hlasovaním za najzaujímavejšiu domácu prednášku: SK Chočské vrchy: Prosiecka jaskyňa, sifón Sahara; zahraničnú aktivitu: kolektív jaskyniarov: Macedónsko 2019 anajlepšiu panelovú dokumentáciu: SK UPJŠ:  Skalistý potok