Slovenský Kras SMOPAJ

kras

Vedecký karsologický a speleologický časopis

začal sa vydávať ako zborník Múzea slovenského krasu, dnes odborný časopis vydávaný Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Správou slovenských jaskýň Slovenský kras s podtitulom Acta Carsologica Slovaca. Časopis vychádza od roku 1958 a obsahuje stovky príspevkov s jaskyniarskou a karsologickou tematikou

https://issuu.com/dankez/stacks/b5ff88822bc94f3cafc2e242c803064b