Zdroj chýb pri meraní pomocou DistoX

Hlavným zdrojom chýb pri meraní pomocou DistoX môže byť tzv. chyba paralaxy. Vzniká tak, že os laserového lúča nie je v v spojnici meraných bodov. Chyba pri krátkych zámerách môže byť významná, pretože najväčšia vzdialenosť zdroja laserového lúča od steny Dista je 35 mm.
Preto je treba vždy dávať pozor, ktorú hranu Dista máme na bode a podľa toho prispôsobiť miesto nad (alebo pod, vľavo, vravo) bodom, kam meriame. Ako uľahčenie je možné vyznačiť na zadnej strane Dista bod, ktorý je v ose laserového lúča, a snažiť sa merať vždy s týmto miestom na bode. Tomu sa však musí prispôsobiť aj výber bodov.
Predpokladá to samozrejme riadne nakalibrované DistoX. Kontrola je veľmi jednoduchá: Zmeriame zámeru medzi dvomi bodmi tam a späť, každý smer 4x s pootočením Dista o 90°. Zmerané azimuty a sklony by sa nemali líšiť viac ako 1 °.

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár