Návrhy k XIX. Valnému zhromaždeniu SSS

bSSS2

Do 31.3.2018 boli na sekretariát SSS doručené v zmysle výzvy k XIX. Valnému zhromaždeniu SSS nasledovné návrhy:

 

 1. Dva návrhy na zmenu stanov

  – Miroslav Zverka (OS Jána Majku), Jozef Thuróczy (Speleoklub Cassovia). Po konzultácii s navrhovateľmi boli oba návrhy stiahnuté.

 2. Na členov výboru boli navrhnutí a s kandidatúrou súhlasili nasledovní členovia SSS:

  Martin Budaj, Michal Danko, Tomáš Fussgänger, Ladislav Gagyi, Pavel Herich,  Zdenko Hochmuth, Marián Jagerčík, Bohuslav Kortman, Karol Kýška, Peter Magdolen, Pavel Pokrievka

 3. Na členov kontrolnej komisie a s kandidatúrou súhlasili nasledovní členovia SSS:

  Ivan Demovič, Lukáš Kubičina, Gabriel Lešinský, Gabriela Majerníčková, Peter Strečanský.

 4. Na predsedu bol navrhnutý Peter Holúbek, ktorý s kandidatúrou súhlasil.

 5. Na kandidátku členov výboru navrhnutí aj

  I. Demovič, G. Majerníčková a L.Vlček, no títo kandidáti s návrhom nesúhlasili.