Pokyny k správam za rok 2017 a k 19. Valnému zhromaždeniu

sss

Pokyny k správam za rok 2017 a k 19. Valnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať dňa 4. mája 2018 v Liptovskom Mikuláši

Vážení kolegovia a priatelia,

dovolil by som si Vám pripomenúť povinnosť poslať správu a technické denníky za rok 2017 na sekretariát SSS alebo mne do konca februára 2018, pretože sa blíži uzávierka spravodaja a bude potrebné vyhodnotiť predchádzajúci rok. Tým, ktorí už poslali srdečne ďakujem.

Do konca marca, teda do 31. 3. 2018 treba na sekretariát poslať návrhy na predsedu SSS, členov výboru SSS a členov kontrolnej komisie. Navrhnutí kandidáti samozrejme musia súhlasiť, stačí informácia zaslaná mailom od jednotlivých kandidátov. Návrhy po tomto termíne nebudú akceptované. Ďalej na valnom zhromaždení bude treba zvoliť troch členov mandátovej a troch návrhovej komisie, tak by som chcel poprosiť dobrovoľníkov o zváženie práce v týchto dôležitých funkciách vrcholného orgánu SSS.

Ďalej by som chcel požiadať členov SSS o zaslanie návrhov na zmenu stanov SSS na sekretariát, taktiež do 31. 3. 2018. Návrhy po tomto termíne nebudú akceptované.

Zároveň by som chcel osloviť všetkých jaskyniarov o zaslanie návrhu na ocenenie valným zhromaždením na sekretariát, termín je taktiež do 31. 3. 2018.

S pozdravom ostáva Peter Holúbek, predseda SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár