Potulky po Ponickom krase

Krátky dokument o paleontologických nálezoch v jaskyniach v okolí Banskej Bystrice a Brezna. Ľuboš Hraško vás prevedie jaskyňami Ponického krasu a Csaba Tóth zbierkami Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Potulky mestom – Paleontologické nálezy v Ponickom krase | TV Hronka