Pribudli spravodaje 1977

, Pribudli spravodaje 1977, Slovenská speleologická spoločnosť

, Pribudli spravodaje 1977, Slovenská speleologická spoločnosť, Pribudli spravodaje 1977, Slovenská speleologická spoločnosť, Pribudli spravodaje 1977, Slovenská speleologická spoločnosť, Pribudli spravodaje 1977, Slovenská speleologická spoločnosť

Zdenko Hochmuth nám poslal ďalšie čísla digitalizovaných starších čísel Spravodaja, ktoré nezištne vytvára s kolektívom priateľov. PDF nájdete v knižnici SSS