Speleomíting a Predsedníctvo 2015 + Prihláška

SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Vás pozýva   dňa 28. marca 2015 o 9.00 hodine do Domu kultúry vo Svite na celoslovenské stretnutie jaskyniarov  SPELEOMÍTING 2 0 1 5

Na podujatí budú prezentované aktuálne výsledky prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i  vo svete

a zaujímavosti z oblasti speleológie.

 V piatok 27. marca 2015 o 13.00 hodine sa uskutoční PREDSEDNÍCTVO S S S v ubytovacom zariadení Skala vo Svite.

Prihláška                                                                             Buletín  si môžte stiahnuť tu:

word                                                                                    word

PROGRAM SPELEOMÍTINGU:

 • objavy členov SSS v Slovenskej republike
 • nové objavy v zahraničí
 • expedície, poznávacie cesty
 • novinky a zaujímavosti zo speleológie
 • výstava mapovej, fotografickej dokumentácie

 

Ocenenie za:

 • najvýznamnejšie speleologické aktivity členov SSS

   na Slovensku v roku 2014

 • najvýznamnejšie speleologické aktivity členov SSS

   v zahraničí v roku 2014

 • najlepšie príspevky v časopise Spravodaj SSS

   2014

Divácka cena:

 • najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít
 • najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest
 • kategória speleologická fotografia
 • kategória speleologická dokumentácia a zobrazenie

   jaskýň na mapách

     Na záver bude zlosovanie vstupeniek – tombola.

Na úvod Speleomítingu premietne Marek Audy svoje
3D filmy z jaskyne Štefanová, z Iránu a Venezuely.

Počas mítingu nás v sále osviežia veselé jaskyniarske

pesničky v podaní Kortmanovcov.

K dispozícii bude audiovizuálna technika:

 • videoprehrávač VHS s projektorom
 • počítač s inštalovaným programom Power Point,

mechanikou CD, DVD a dataprojektorom

Upozornenie pre prednášajúcich

Prosíme prednášajúcich, ktorí sa budú prezentovať v odlišnom programe, aby si priniesli vlastný počítač a kábel. V prípade, ak potrebujete inú techniku, dohodnite sa včas telefonicky s organizátorkou O. Miháľovou.

Prednášku na CD, kľúči, atď. je potrebné odovzdať technikovi obsluhujúcemu PC v kinosále pred začatím Speleomítingu.

Žiadame prednášajúcich, aby si svoje príspevky pripravili, odskúšali a premietli doma. Na Speleomítingu pred jeho začiatkom ani počas obedňajšej prestávky to nebude možné!

Budeme striktne vyžadovať dodržiavanie maximálneho 20-minútového času príspevku – prednášky.

Príspevky, ktoré jaskyniari odovzdajú výkonnému redaktorovi časopisu Spravodaj SSS, budú v ňom publikované v roku 2015.

Na panelovú výstavu si prineste okrem mapového alebo fotografického materiálu špendlíky, pripináčiky, lepiacu pásku atď.

Program sa bude zostavovať pred Speleomítingom, preto Vás žiadame poslať meno prednášajúceho, názov príspevku, požadovanú techniku, dĺžku prednášky, resp. názov panelovej výstavy spolu so záväznou prihláškou najneskôr do 23. 3. 2015

na adresu:

Oľga Miháľová, mobil: 0915 326 163,          

E-mail: omihalova47@gmail.com

Informácie, pozvánku (aj pre tlačiareň) a ON LINE prihlášku na Speleomíting nájdete i na Internete:

www.sss.sk      

 

Súčasťou podujatia bude speleoburza – predaj spe-leologickej literatúry: knihy, staršie ročníky jaskyniarskych periodík, zborníky Slovenský kras a iné. Bude možnosť kúpiť si alebo predať speleologický výstroj.

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár