Výzva na možnosť publikovania v Slovenskom krase

, Výzva na možnosť publikovania v Slovenskom krase, Slovenská speleologická spoločnosť

Vážení kolegovia jaskyniari,

dňa 10. 4. 2019 sa uskutoční redakčná rada časopisu Slovenský kras 
(http://www.smopaj.sk/sk/slovensky-kras) ktorá prejedná zostavenie dvoch 
čísiel za rok 2019. Každý príspevok bude recenzovaný a odsúhlasený 
redakčnou radou. Touto cestou by sme Vás chceli vyzvať o zváženie 
publikovania výsledkov Vašej práce v tomto vedeckom periodiku ktoré 
pravidelne vychádza od roku 1957.

Redakčná rada časopisu Slovenský kras

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár