2% 2020

2percenta2018

Vážení kolegovia,

v prílohe posielam tlačivo na 2% v roku 2020. Finančné prostriedky, ktoré ste poukázali v roku 2019 a doteraz ste ich nevyčerpali, môžete vyčerpať do konca roku 2020.

S pozdravom

M. Strmenská