Do nového roka i ročníka

, Do nového roka i ročníka, Slovenská speleologická spoločnosť

Časopis Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, alebo ako ho zvykneme familiárne nazývať, „náš Spravodaj“ – to je hlavný informačný kanál slovenských jaskyniarov už od jeho počiatkov – od roku 1970. Dnes, presne pol storočia po prvom čísle časopisu, sa mi dostalo pocty stať sa jeho šéfredaktorom. Hoci skúsenosti s redigovaním časopisov Aragonit a Slovenský kras či tvorbou niekoľkých jaskyniarskych zborníkov a monografií by tu boli a počas desiatich rokov činnosti v redakčnej rade Spravodaja sa na mňa čosi nalepilo, avšak nikto, kto by vzal túto funkciu po Bohuslavovi Kortmanovi, by to nemal ľahké. Latka je nastavená profesionálne vysoko. Spravodaj je dlhodobo našou pýchou, časopisom, ktorým sa slovenskí jaskyniari môžu pochváliť nielen doma, ale aj v zahraničí.

Je časopisom nás všetkých a jeho kvalita sa odvíja predovšetkým od obsahu a kvality príspevkov, od odbornosti a skúseností jeho prispievateľov. Všetci vieme, že v Spravodaji sa dajú publikovať tak krátke správy, ako aj rozsiahlejšie štúdie, dokumentárne, ale i umelecké fotografie, plány jaskýň na štvrť strany, ale aj veľkoformátové plány celých jaskynných systémov či krasových území. Je na vás, vážení autori, čo do nového roku prinesiete, akým spôsobom odprezentujete svoju jaskyniarsku činnosť. Verím, že kvalita časopisu bude časom len stúpať.

Tvorba a distribúcia Spravodaja je viazaná na určité termíny v rámci roka; kým „jednotka“ uzrie svetlo sveta spravidla tesne pred jarným predsedníctvom či valným zhromaždením SSS a zároveň Speleomítingom a prináša prevažne výročné správy skupín a klubov SSS, „dvojka“ vychádza v lete, tak, aby sa jej distribúcia mohla zabezpečiť už počas Jaskyniarskeho týždňa SSS. „Trojka“ je hotová na jeseň, keď sa takmer každý rok koná nejaké odborné podujatie, seminár či konferencia týkajúca sa krasu a jaskýň; a konečne „štvorka“, tá vychádza pred Vianocami, aby obohatila naše zimné večery. Každý z autorov by mal s touto postupnosťou uvažovať, aby nebol zaskočený, že jeho článok niekedy pár mesiacov „mešká“.

Odbornú stránku príspevkov zastrešuje redakčná rada, ktorá môže autorom zároveň poradiť alebo pomôcť pri skvalitňovaní ich výstupov. V prvom rade je však na autoroch jednotlivých článkov, ktorým smerom sa bude Spravodaj v ďalšom období uberať a aký typ príspevkov v ňom prevládne. Samozrejme, že každý si najradšej prečíta o novom veľkom jaskynnom objave, ale netreba zabúdať ani na regionálne súpisy krasových javov, krátke odborné správy, dobrodružné či úsmevné opisy jaskyniarskych akcií alebo články odkrývajúce históriu jaskýň a osudy ich objaviteľov. Všetko sú to údaje, ktoré ostanú zachované pre budúce jaskyniarske generácie.

Na záver chcem do nového roka popriať všetkým autorom silnú inšpiráciu a veľa úspechov pri tvorbe svojich príspevkov a všetkým čitateľom nášho časopisu mnoho príjemných chvíľ pri listovaní stránkami 51. ročníka Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti!

Lukáš Vlček

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár