Zmena termínu – II.ročník zrazu speleopotápačov

II.ročník potápači ZN 005 plagát

II.ročník potápači ZN 005 plagátP o z v á n k a

Speleoklub Tisovec

na počesť potápačov, ktorí pomáhali skúmať a objavovať zatopené jaskyne Muránskej planiny

organizuje v dňoch 11. – 13. októbra 2013

II. ročník Zrazu speleopotápačov

 

 

ktorý sa uskutoční v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci

 

 

Program:

 

11. 10. 2013
Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, posedenie

 

 

12. 10. 2013

  • Stretnutie účastníkov o 9. 00 v spoločenskej sále MsKS v Tisovci, prezentácia.
  • Otvorenie výstavy o histórii potápania v priestoroch MsKS.
  • Suché exkurzie do vybraných jaskyniarskych a potápačských lokalít v Tisovskom krase.
  • V popoludňajších hodinách premietanie filmov s potápačskou témou, odborné prednášky.
  • Predstavenie knihy Františka Dvořáčka o histórii potápania na území Československa.

 

13. 10. 2013
Prehliadka Bobačky – najväčšej jaskyne Muránskej planiny.
Odchod účastníkov.

 

Účasť a požiadavky na ubytovanie je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese: hutkatisovec@gmail.com popr. tel. +421 908 914 017

Pre registrovaných účastníkov je zabezpečený guľáš z diviny, pivo i ďalšie občerstvenie.

 

Poznámka: Skupina má k dispozícii len obmedzený počet adries potápačov, preto, pokiaľ máte kontakt na potápačov, ktorí sa podieľali na objavoch v zatopených jaskyniach Muránskeho a Tisovského krasu informujte ich , prosím, o plánovanom podujatí.

 

 

Privítame Vaše ukážky dokumentov, záznamov a fotografií z potápania v jaskyniach, zároveň na podujatí je možná aj prezentácia vlastných DVD filmov s potápačskou tématikou. Pokiaľ máte návrh na Vašu prípadnú odbornú prednášku do programu, informujte nás, prosím, o jej téme v dostatočnom predstihu.

Ďakujeme !

Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom

za Speleoklub Tisovec
Ing. Dušan Hutka
organizátor

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár