Jaskyňa Javorinka 477m (1126 – 1603 m n.m.)

Smile

Aby sme zostali verní svojej povesti o málovravnosti a aj o akejsi neochote informovať jaskyniarsku verejnosť o svojej činnosti, uverejňujeme posledný úspech v Javorinke až teraz. Išlo skôr o zaneprázdnenosť členov než o to, že nemáme nikoho radi Smile Aj na  rôznych stránkach sa už skôr objavili informácie o „poskočení“ Javorinky tabuľkách najhlbších jaskýň Slovenska…

 

3. decembra 2011 sme v Javorinke vo Vysokých Tatrách dosiahli a zamerali zatiaľ najvyššie miesto v jaskyni – Zubatú chodbu (vrchol 1603 m n.m.).

 

V Spravodaji 2/2011 sme informovali o objavení Medvedieho dómu s odhadovanou výškou 20 metrov (v skutočnosti 30m) s možným pokračovaním. Počas leta sa podarilo preliezť jeho previsnutú stenu, a skutočne objaviť ďalšie pokračovanie, dnešnú Medvediu chodbu s ďalšími fosíliami jaskynného medveďa.

 

Skoro vodorovná, 150 m dlhá Medvedia chodba je najvyššou riečnou úrovňou jaskyne so žulovými okruhliakmi a stopami meandrujúceho toku v až 7 – 8 metrov vysokej chodbe so šírkou aj 5 metrov. Na konci neprielezná Zubatá chodba predstavuje asi 50m dlhý komínový prítok tejto chodby. Škoda, že Medvedia chodba smeruje do Kolovej doliny a nie ako sme pred zameraním predpokladali do centrálnej časti Úplazu, kde by bol výškový rozdiel medzi dnom skoro 100 metrov hlbokej Jaskyne pod Úplazom a vrchom Zubatej chodby iba 20 metrov (!). Chodba končí vo výške 1560 m n.m. neprielezne, no aj v zime je pretekaná aktívnym potôčikom a predstavuje pravdepodobne mohutný prítokový kanál zatiaľ neznámeho starého ponoru Kolového potoka, ale možno aj so samotného masívu Úplazu, čo nám potvrdia, alebo vyvrátia farbiace skúšky. Dĺžka jaskyne je k dnešku 10 501 metrov.

 

Na mapke, kde ešte nie sú jaskyne v ktorých robia Peťo Magdolen s partiou a naša Lovecká,  je zrejme aký potenciál tento krtinec poskytuje. Krtinec v porovnaním s Javorinskou Širokou so svojim Mesačným tieňom.

 

Ľubo Plučinský, JS Spišská Belá

 

, Jaskyňa Javorinka 477m (1126 – 1603 m n.m.), Slovenská speleologická spoločnosť