K príspevkom na Speleomítingu

Blíži sa ďalší ročník Speleomítingu. A tak ako v článku Zopár slov k príspevkom na Speleomítingu, aj teraz Vás chcem požiadať o kvalitné príspevky. Prečítajte si, prosím, znovu tento môj článok, uverejnený v Spravodaji SSS 4/2011.

V poslednom čase sa viac našich jaskyniarov kriticky vyjadrilo o úrovni niektorých príspevkov, ktoré sledovali na minulých ročníkoch Speleomítingu, a poukázali na to, že v konečnom dôsledku sa tým znižuje úroveň celého podujatia. Bola by to naozaj škoda. Veď za 22 rokov by to malo byť práve naopak. Mali by sme sa za tie roky už poučiť z chýb svojich či z chýb druhých. Preto znovu opakujem: žiaden príspevok nemôže byť dlhší ako 15, maximálne 20 minút. 

Nebude sa tolerovať ani rozdelenie dlhšieho príspevku na dve časti. Na Speleomíting nepatria filmy, alebo fotografie zle nasnímané, nekvalitné, snímky z rodinných výletov jaskyniarov, nekonečne dlhé, monotónne, opakujúce sa nič nehovoriace zábery.

 

Na poslednom výbore SSS v Liptovskom Mikuláši sme sa dohodli, že nekompromisne zastavíme premietanie príspevku, ktorý nedodrží určený čas prednášky, alebo ak bude jeho kvalita a téma nevhodná na toto celoslovenské fórum. Buďte preto k svojmu výtvoru kritickí a venujte jeho príprave pred prezentáciou viac času. Nežiadame od autorov kvalitu profesionálov, ale každý by sa mal usilovať priblížiť sa k nej a najmä zaujať divákov a poslucháčov. Takisto prosím o včasné zaslanie názvu príspevku, mena prednášajúceho a údajov o požadovanej technike najneskôr do 8. 4. 2013 na e-mailovú adresu: omihalova47@gmail.com.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na Speleomítingu vo Svite, na Vaše príspevky o Vašej práci a Vašich úspechoch v jaskyniarstve.

Oľga Miháľová

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár