Nová webstránka Speleoklubu Univerzity Komenského

Novinky hlavne o Mesačnom tieni, alebo expedičných reminiscenciách z Venezuely či Velebitu, ale pokúsime sa ich aj s niekoľkými priateľmi a nadšencami postupne naplniť tiež príspevkami a novinkami z bádania málo známeho, no tak pestrého Malokarpatského krasu.

Braňo Šmída a kol.

http://www.mesacnytien.sk